Бъдещите домове: жилищата през следващите 20 години

Анализирайки използването на енергия в дома, през миналия век се наблюдава изключителна трансформация, тъй като технологичният напредък предлага многобройни нови устройства за управление на дома. През последното десетилетие скоростта на промените се ускори допълнително, тласкана от дигиталната революция. Промяната в използването на енергия промени начина, по който вече използваме домовете си – но какво ще означава това за нашите домове през следващите 20 години?

Днес вече виждаме бъдещето. Инсталирането на интелигентни измервателни уреди е отправна точка за нашите домове. Технологиите ни дава възможност да контролираме повече функциите на нашите домове, както и да наблюдаваме консумацията на енергия, което би трябвало да ни позволи да станем по-осъзнати потребители.

Чиста енергия

Слънчевите панели са сравнително често срещана гледка по покривите на жилища, офис сгради и общински сгради. Следващите няколко десетилетия ще доминира използването на газта като начин за отопление.

Слънчевите панели вече са утвърдена технология за възобновяем източник, но например слънчевите прозорци могат да бъдат следващата голяма крачка, а може би дори слънчевата боя.

Свързване, управление на нуждите

Управлението на нуждите от енергия за дома и съпоставянето й с наличното количество е едно от ключовите предизвикателства в близкото бъдеще. Технологичният напредък ще ни позволи да обединим генерирането на зелена енергия и нейното използване за различни нужди в дома и придвижването. Например, енергийното снабдяване на дома и електрическото превозно средство вече не се разглеждат като отделни единици, а само като свързани чрез щепсел, но участващи във взаимна свързаност. Превозното средство, когато не се използва, може да съхранява електричество, което да се използва от дома на по-късен етап – уникален мобилен вид батерия.

Домовете на бъдещето вече са тук

Някои от тези идеи за съхранение на енергия и конвергентни технологии вече са изпитани във Великобритания. Сътрудничеството между Eon и Berkeley Homes в Лондон например, съчетава слънчево остъкляване с акумулаторна батерия и едно табло за управление на енергийните дейности на дома. В Уелс Кардифският университет демонстрира енергийно позитивен дом , който интегрира редица слънчеви технологии в дизайна на имота, като включва в целия процес термопомпи и акумулиране на енергия. Проектантите на този дом виждат това не като нещо изключително, а като реалистична алтернатива на настоящия жилищен пазар.

Вентилация, вентилация, вентилация

Вентилацията може да помогне за охлаждане на сграда, но е още по-важна за управление на вътрешното качество на въздуха и решава проблемите с конденза. Тъй като при изграждането на новите си домове се фокусираме върху хидро- и топлоизолацията, трябва да помислим и как да осигурим достатъчно вентилация, за да поддържаме сградата и нейните обитатели здрави, без да увеличаваме разходите за отопление.

Технологичните опции за по-модерна вентилация в дома днес, които изглеждат все по-често срещани са пасивна вентилационна система, естествена вентилация и механична вентилация с възстановяване на топлината. Последното е особено интересно, тъй като входящият въздух се загрява предварително от изходящия въздух, минимизирайки загубите на топлинна енергия.

Домовете в близко бъдеще вероятно няма бъдат много по-различни от днешните, но ще са с по-развити технологии, осигуряващи повишена ефективност.

Източник: energysavingtrust.org.uk