Защита на личните данни

 1. Администратор на лични данни – основна информация
  1. Сайтовете (royaltech.bg, startex.bg, lider.bg) са собственост на Роял Технолоджи ЕООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 205217579, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, м-ст. Сотира 323, вх. А, ет. 4, ап. 23 (по-долу Дружеството).
  2. Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:
   Адрес: гр. Варна, ул. Студентска 1А, ет.2 , офис 11
   Електронен адрес: press@lider.bg
 2. Видове лични данни
  1. Поддържаме необходимите лични данни на регистрираните потребители (име и фамилия, ел.поща и др.)
  2. Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.
  3. Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.
 3. За какво използваме личните данни?
  1. Обработваме Вашите лични данни във връзка с изискванията на Закона за счетоводството при издаване на фактури или други счетоводни документи по повод предлагани от нас услуги.
  2. Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.
  3. Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате статии или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните Ви се използват единствено и само за тези цели.
  4. Ако сте наш клиент на друго основание, Вашите данни ще се използват за точното изпълнение на договора, в т.ч. осъществяване на доставка до Вас, както и за точното и правилно счетоводно и данъчно отчитане на тези дейности.
 4. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?
  1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като влезете във Вашия профил, където те са описани (право на достъп до данните).
  2. Имате правото да коригирате и променяте данните си в профила по всяко време, с което да го поддържате в актуален вид (право на коригиране).
  3. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен) – като изтриете профила си. Ако не успеете да го направите през сайта ни – може да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име. За данни извън профилите можете да реализирате това свое право като се свържете с нас.
  4. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни като изтриете профила си или премахнете информация, която не желаете да бъде обработвана в него. Ако не успеете да го направите самостоятелно имате право да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име. Имате право да оттеглите съгласието си, което сте дали по друг начин различен от създаването на профил на нашите сайтове, като се свържете с нас.
  5. Изтриването на профила или изтриването на друг вид информация от него, както и оттеглянето на съгласието чрез свързване с нас, не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването на профила или част от информацията в него (оттеглянето на съгласието).
  6. Имате право да искате ограничаване на обработването на личните си данни, ако:

  – Оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;
  – Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;
  – Възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
  – Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не е налице законово основание за обработването на данните, което има предимство пред интересите на субекта на данните, или освен ако е необходимо данните да продължат да се обработват за целите на защитата или реализирането на правни претенции.
  – Имате право по всяко време чрез управлението на Вашия профил да се откажете от получаване на нашия бюлетин. Ако не успеете да направите това чрез профила си – може да се обърнете към нас.

 5. Извършва ли се автоматично профилиране?
  1. При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.
 6. На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?
  1. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на доставката на поръчаните услуги, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.
  2. Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяне извън територията на Европейския съюз.
  3. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени при поискване от компетентните органи.
 7. Бисквитки на сайта.
  1. Бисквитките не се използват за индивидуализация на потребителите. Можете да регулирате ползването на бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.
 8. Комисия за защита на личните данни.
  1. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.
  2. Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушение.

Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.