Какво е фондация „сМисъл“? – Интервю с Никол Първанова

Фондация сМисъл

Никол ПървановаЕкипът на Лидер.бг се срещна с очарователната Никол Първанова, която е председател на новоучредената фондация „сМисъл“, за да разберем повече за организацията. Никол е на 21 години, студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“. 2015 година се запознава с неправителствения сектор и от тогава участва в различни инициативи, като през 2017 става част от управителния съвет на Национален младежки форум с мандат 2 години. 

Какво е сМисъл?

Фондация “сМисъл” е организация с нестопанска цел в обществена полза, за насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социална интеграция на всеки млад човек между 18 и 35 години в България. Ще работи за оптимизиране и за подпомагане на младежките политики, водени на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Какво Ви вдъхнови да учредите фондацията?

Вдъхновението ни като учредители, дойде от идеята да предадем знанията и уменията ни, които сме събрали през годините ни на участие в неправителствения и частния сектор. Ние вярваме в по- доброто и активно общество, и потенциала на младите хора.

За нас ключът се крие във вече съществуващите механизми за участие и правната рамка, която ги подкрепя. Ако ти, като млад човек,  познаваш правата си като гражданин на Република България и знаеш къде можеш да намериш възможностите за реализация – било то за стажове, допълнителна квалификация или участие в обучения, семинари и друг вид събития – това ще ти позволи да развиеш себе си, ще те направи пълноценна част от едно будно общество.

Процесът по събуждането за нас тръгва отдолу, от индивидуалната личност и постепенно по пътя нагоре всеки намира съмишленици, до момента в който вече има една критична маса от активни граждани.

Какви цели си поставяте?

Гражданска активност

За нас е ключова гражданската активност. Тя е факторът, който определя до каква степен обществото ще е ангажирано и запознато с политическите и надполитическите процеси.

Образование

На следващо място е образованието – то е сМисълът за нас да работим. Едно време то е било ценност и е било тачено, а като че в днешно време материалното и начинът по който се показваш в социалните мрежи, е много по- важно за положението ти в обществото. Образованието е на заден план за голяма част от обществото и това напомня много за “Японският филм” на Валери Петров.

Младежки права

Следващо по важност като наша цел са младежките права, този термин много по- ясно звучи, когато се изписва и използва на английски език – Youth Rights (Това предизвика ли някаква яснота – Does this ring a bell?). Тези права са пряко обвързани с гражданската активност и образованието – те са инструментът, който може да се използва от всеки млад човек, защото са универсални. Ако тази тема не е особено ясна за Вас, пример който мога да дам Youth Guarantee или на български казано – младежка гаранция. Младежката гаранция е способ, който ти гарантира, когато завършиш университет да стажуваш по специалността си. Друг пример – като млад човек има множество отстъпки, които получаваш – за София има преференциални цени за градския транспорт, по- ниски или никакви такси в здравеопазването и т.н.

Консултациии

На четвърто място влиза дейност, която съдържа в себе си консултиране било то на индивидуални личности за възможностите, които съществуват за реализация и интеграция или на големи групи от близки по възраст участници.Това е пряко обвързано с увеличаване на капацитета на младежите, което е последваща наша цел.

Издателска дейност

След това идва и издателската дейност – чрез нея ще направим достъпна чуждестранна литература по темите, които пряко засягат личностната реализация и социална интеграция на възрастовата група 18-35 години. Освен чрез преводи, ще издаваме и публикуваме наши наръчници по темите, които пряко засягат нашата работа и участници.

Последните две цели са по- скоро хоризонтални линии. Това са информационна дейност и организиране на събития и мероприятия.

Как се отрази пандемията на младите хора?

Пандемията накара младите хора да забравят за нормалното си ежедневие и ги принуди да намерят алтернативи. Някои от тях откриха нови таланти – да рисуват например.

Други се фокусираха върху спорт и то под формата на индивидуални занимания като тичане и йога. Имаше и такива, които успяха да обърнат внимание на себе си и стахана по- добри и по – осъзнати. Няма как да не спомена, че има и такива които отключиха заболявания с психиката си.

Със сигурност 2020 е едно предизвикателство за всеки човек, не само за младите. Всеки мина през някаква метаморфоза и стана по- силен. Намериха се алтернативни начини за работа – от вкъщи, за обучение – ZOOM, Shkolo, както и за онлайн дискотеки. Младите хора не сме бъдещето, а настоящето и винаги ще успеем да намерим вариант, в който технологиите да са ключът към решаването на проблемите, защото те са бъдещето. Сега вече и останалите виждат, че ако не бяха те, то със сигурност кризата щеше да е много по – сериозна и много по – бързо настъпила.

Какво послание бихте отправили към читателите на Лидер.бг?

Да не спират да четат и развиват общността на почитателите на най-младата и просперираща бизнес медия, защото определено има какво да научат от нея и да бъдат обективно информирани!

Интервю на Сергей Петров – Араджиони с Никол Първанова.