Нови видове енергия, които могат да променят света

В ерата на постоянно нарастващи емисии на парниковите газове, всички търсят начини за увеличаване на чистата енергия и намаляване ползването на изкопаемите горива. Това обикновено включва обичайните подходи: слънчева, вятърна, ядрена и хидроенергия.

Но какво ще стане, ако има други технологии, които биха могли да намалят тежестта на изкопаемите горива? Почти със сигурност няма да има един вид, който да може да покрие цялото потребление, но в бъдеще може да има много по-широко портфолио от чисти технологии, отколкото само слънчева енергия и вятър.

Ето пет технологии, които може да са на няколко години (в някои случаи на много години), но дават някои обещания, че един ден ще осигурят значителен източник на енергия без замърсяване.

  1. Прилив и вълни. Макар и малко по-различна технология, приливната и вълновата мощност улавят енергията от движението на океана. Приливната енергия генерира енергия от приливите и отливите, които се движат навътре и навън и е малко по-напред в развитието си. Мощността на вълните генерира енергия от възхода и спада на вълните и все още е в експериментална фаза. Компания, наречена Ocean Power Technologies, планира да изгради пилотен проект за вълнова енергия край бреговете на Орегон – и получава федерални и държавни безвъзмездни средства за това, но се отказва от проекта, след като разходите стават твърде високи. Приливната сила предлага много обещания, тъй като няма недостиг на брегова линия, върху която да се гради. Трета потенциална морска технология използва топлинна енергия. Lockheed Martin е пионер в това, което нарича океанско преобразуване на топлинна енергия (OTEC), което използва температурните разлики между повърхностните и дълбоките води за задвижване на парен цикъл.
  2. Вятър с голяма надморска височина. Подобно на наземните и офшорни версии, вятърната енергия на височина използва енергия от вятър, но както подсказва името, от много голяма надморска височина. Турбините са привързани към земята чрез кабели и летят на стотици фута във въздуха, където ветровете са много по-силни и по-последователни. Има повече от 20 компании, които разработват прототипи, но нито една все още не е произвела търговски жизнеспособна технология.
  3. Слънчеви пътища. Възможността за бъдеще, в което пътищата са павирани със слънчеви панели, създаде известен шум тази пролет, когато двойка в Айдахо стартира кампания за събиране на средства, за да осъществи такъв проект. Проектът получава голяма публичност, когато видеоклип в YouTube – „ слънчеви чудни пътища“ – става изключително споделян и е гледан почти 17 милиона пъти. Скот и Джули Брадшоу изобретяват шестоъгълни слънчеви панели, достатъчно здрави, за да издържат на движението на превозните средства. Те настояват, че ако всички 28 000 мили американски пътища са покрити с тези слънчеви клетки, това ще генерира три пъти повече енергия, отколкото използва цялата страна. Те спечелиха няколко договора, с Федералната администрация, за магистрали и за изграждане на прототип на слънчев паркинг, който е първият по рода си. Те са уверени, че това е стъпка към много по-голям пазар за слънчеви пътища.
  4. Космическа слънчева енергия. Слънчевата енергия заема все по-значимо място в електроенергийния сектор, но единственият недостатък е, че не генерира енергия постоянно – слънцето има досадната тенденция, да не грее постоянно на едно и също място. Някои учени се надяват да заобиколят този проблем, като построят слънчеви панели в космоса. Космическите слънчеви панели ще генерират енергия от слънцето денонощно и след това ще излъчват енергия навсякъде по земята с помощта на лазери или микровълни. Приемникът може да превърне енергията в полезна мощност. Въпреки че технологията звучи чудесно на теория, разходите биха били големи и все още остава далеч в бъдещето.
  5. Канализационни отпадъци. Градовете навсякъде трябва да се справят с човешки отпадъци в огромни мащаби. Пречистването на водата и изхвърлянето на отпадъците струва много пари, но какво, ако тези отпадъци могат да се превърнат в полезно електричество? Идеята е, че човешките отпадъци се отвеждат в пречиствателна станция, където се нагряват и поставят под налягане. Тогава микроорганизми, известни като метаногени, отиват да работят върху отпадъците и метанът се произвежда като страничен продукт. Метанът може да бъде улавян и изгарян като електричество. Окръг Колумбия ще го изпробва. Ако работи, агенцията за пречистване на водата на DC ще използва електричеството за захранване на собствените си операции.