3 прости навика на успешните лидери

Шефовете идват и си отиват като сезоните. За съжаление, както и много служители, тъй като проучвания показват, че хората не напускат работа си, а шефовете си. Наистина добрите лидери обаче ще овладеят основните умения необходими за вдъхновение, мотивация и ангажиране на хората, които водят до резултати. Звучи твърде хубаво, за да е истина? Според безброй лидери, силните връзки със служителите ви дават конкурентно предимство, но са необходими някои ключови умения. Ето три, които никога не трябва да пренебрегвате:

1. Активно слушане
Хората подценяват силата на великото лидерско умение да слушат. Когато човек разбира, че го слушат, това влияе директно на самочувствието му. „Активното слушане не означава, че сте съгласен или подкрепяте позицията на другия човек. Това просто означава, че сте ги чули и разбрали“, казва Джей Пери, основател и главен изпълнителен директор на Ally Business Coaching. Звучи много просто и на теория и практика е така.

2. Достъпност
Достъпни ли сте? Преди да приемете, че сте годни да ръководите, това е важен въпрос. Защото, ако ще ръководите, трябва да сте достъпен. Ако не сте, това може да навреди на вашето ръководство. Да бъдеш достъпен означава да популяризираш култура, при която сред служителите се усещат лоялност и чувство за цел. Ето няколко начина да станете по-достъпни:
– спазвайте политика на отворени врати;
– споделяй информация;
– инициирайте разговори, свързани с работата;
– покажете чувството си за хумор;
– бъдете “адвокат” на вашите служители, когато се сблъскат с предизвикателства.

3. Признание
Хората ще следват лидери, които възнаграждават и разпознават онези, които се борят заедно с тях. Великият лидер знае, че не трябва да разчита само на себе си, а и на екипа си. Добрият лидер разбира човешката природа и ще постави като приоритет признаването на хората за тяхната упорита работа. Всеки се мотивира, когато получава похвали.

Източник: inc.com