Иноватор в строителстовото с безупречен опит и високо качество на изпълнението 

0
29
BulCarp - Sky Fort
BulCarp - Sky Fort

БУЛКАРП ООД – Иноватор в строителстовото с безупречен опит и високо качество на изпълнението 

Булкарп ООД е водеща строителна компания с богат дългогодишен опит.

Нашата цел е да предоставим на клиентите абсолютна сигурност в предлагането на висококачествени услуги в сферата на строителство и управление на проекти.

За постигането на това са нужни нашият богат опит, отлични комуникационни умения и наистина професионален подход.

Вярваме, че строителният процес се нуждае от истински екипен подход, а партньорството с клиенти и строителни специалисти е нашата мисия, за да удовлетворим и най-високите изисквания на нашите клиенти.

Какво прави успешна една строителна компания?

Пълният набор от услуги, които обхващат целия строителен цикъл – управление на проекти, строителство на сгради и съоражения, специализирани СМР и реконструкции. Булкарп ООД предлага всичко това на своите клиенти.

Напрягане след бетонирането на монолитни стоманобетонни плочи от Булкарп ООД

Чрез напрягане се създават благоприятни натискови напрежения в стоманобетоновото сечение и се увеличава носимоспособността на огъване. Поради криволинейната траектория на кабелите се получава ефект на повдигане в полетата, като по този начин се компенсира част от вертикалните товари и се намаляват значително деформациите. Поради създадената компресия почти цялата плоча работи без пукнатини, което също води до намаляване на провисванията, както и повишена дълготрайност на конструкцията.

Част от балансираните товари от полетата се пренасят от кабелите директно върху опорите и силата на продънване се редуцира. В допълнение носимоспособността на продънване се увеличава от създадената компресия. Технологията „Напрягане след бетонирането на монолитни стоманобетонни плочи“ има много конструктивни, технически и финансови предимства. Този вид изпълнение, което е подходящо за всеки тип сгради, води със себе си много бройни архитектурни ползи както за Инвеститора, така и за Строителя. Удовлетворя желанието на Архитектите за големи пространства, отвори и конзоли. Освен това, няма греди, които пречат на интериорните решения и много по-лесен монтаж на инсталациите в сградите и паркингите – образуват се зони свободни от колони. Намаленото тегло на етажните конструкции води до намалени сеизмични ефекти и натоварване върху вертикалните елементи, както и по-малко натоварване върху фундаментите. „Класическото решение“ съпоставено с „Напрегнати стоманобетонни плочи“ показва, че използването на по-иновативния начин на строителство и новите технологии спестяват средства, облекчават строителството и скъсяват сроковете за изпълнение. По този начин се по-стига по-голяма рентабилност на инвестицията и повече функционални площи.

Ето какво показват проучванията – До 20% спестяване при използване на решение с предварително напрягане.