Мобилността през 2040 — умни градове и бавна култура

модернизъм

През 2040 г. символът за вашия социален статус може да е велосипедът ви – и фактът, че не страдате от диабет тип 2. Бавната култура – без повече пътуване до работа, култура на зелена консумация. Може би страхът от това, че колата ви може да бъде хакната, ще изпрати автомобила в периферията на вашия живот.

Може да живеем в интелигентни градове, които знаят къде се намираме в даден момент – дори можем да бъдем микрочипирани, с което да получаваме достъп до различни области и всеобхватните правителства ще знаят къде се движим.

Spark Works, швейцарското предприятие за консултиране в областта на иновациите, очертава поредица от потенциални сценарии – в различна степен утопични и дистопични – за да предскаже как ще се движим след 20 години.

Това е упражнение, което трябва да правят повече компании, казва Алън Кабело, съосновател на Spark Works. Дори когато компаниите планират бъдещето, твърде често гледат само пет години напред. За наистина големи инвестиционни решения, това е твърде кратък хоризонт.

„Вижте автономното шофиране. Компании като Mobileye, която беше закупена от Intel [за 15 млрд. Долара през 2017 г.], работят в тази област от 20 години “, казва Кабело. „Представете си, че някой ви казва преди двадесет години, че автономните автомобили ще бъдат нещо значимо. Щеше да изглежда много превзето. Но това би било интелигентна инвестиция. “

AImotive събра 20 милиона долара, за да се превърне в най-голямата европейска компания за автоматизирано шофиране. Унгарският стартъп е събрал над 70 млн. долара. Компанията търси достъпни и софтуерно ориентирани решения за превръщането на автономното шофиране в реалност.

Spark Works разговаряха със 76 индустриални експерти от корпорации, публични институции и университети, за да създадат наистина дългосрочна прогноза за мобилността.

Корпоративните иновации трябва да обръщат внимание на предизвикателствата свързани с Covid. Коронавирусът значително ускори нуждата от намиране на нови начини за работа. Ако компаниите се потопят в тях без да планират, това ще бъде ужасно погрешен подход.

Този обемен доклад е създаден за Baloise, швейцарската застрахователна компания. Те са заинтересовани да инвестират в стартъпи, свързани с мобилността, но търсейки различни погледи и начини за по-ефективно оценяване.

Мобилността е много пренаселен пазар с масовия напредък на технологиите, който трудно може да бъде поставен в контекст. Като част от този доклад е създаден Baloise инструмент, който ще покаже колко близо е даден стартъп до определен брой бъдещи тенденции. Стартиращото предприятие може да е силно по отношение на една тенденция, но да не адресира други.

Baloise използват инструмента активно за оценка на инвестициите, така да се каже, това е технята „секретна съставка“. Тази част не е достъпна за никой друг, но самият доклад е достъпен безплатно за четене от всеки заинтересован.

Какво е различното в методологията на този доклад?

Много от съществуващите доклади са свързани с технологиите и обхващат следващите пет години. В случая експертите са попитани не за следващите пет години, а за следващите 20. Всичко това насочва към много по-интересен философски въпрос. Водещите експерти имат много различни мнения, особено в области като AI, но всичко това е картографирано, за да се придобие представа за посоката.

Освен това е разгледано обществото и човешкото поведение, а не само техническото развитие – какво е необходимо, за да бъдат подтикнати хората да използват различна форма на мобилност?

Обществото и човешкото поведение наистина са определящите фактори в начина на възприемане на технологиите. Например, ако не накарате обществото да се чувства по-комфортно с автономни автомобили и не разполагате с политическата/лобистка власт да накарате правителствата да ги разрешат, ние няма да ги видим по нашите улици.

Има наистина голям въпрос: Кой наистина променя обществото? Това вече не е правителството. Скоростта на промяната сега е такава, че политиката не може да бъде в крак. Често компаниите и обществото стартират промените. В края на 90-те Nike спря да използва т.нар. Swatshops (фабрики с ужасяващи условия и незаконни практики) за изработка на дрехи и обувки, не заради някое правителственото законодателство, а заради бойкотите от страна на потребителите.

И така, какви изненади излязоха от анализа?

Всичко е много взаимосвързано! Нито една от тенденциите няма да се случи във вакуум и тяхното въздействие винаги ще предизвика друга тенденция, някои положителни, а други не чак толкова много.

Що се отнася до индивидуалните тенденции, някои от най-големите изненади бяха от политическата страна. Тенденции като киберпрестъпността – например хакване на автономни превозни средства – наистина са притеснителни, защото всъщност не сме много добре подготвени за тях.

Интересна е и тенденцията на свръхиндивидуализма. Ако всичко стане съобразено с отделните хора, губим ли чувството си за общност? В същото време има и тенденция към локализация, която може да противодейства на това.

От гледна точка на технологиите, най-големият проблем, който е констатиран е свързан със захранването с електроенергия и неговото управление.

Според авторите, основна цел на доклада е да вкара в главите на мениджърите, че когато оценяват дадена възможност, те трябва да я виждат в различен контекст от този, с който се сблъскват всеки ден.

Някои от големите компании като Shell, BMW и Volkswagen имат футуристи, които ще правят подобен тип проучвания, но все още не са много компаниите, които предприемат подобни действия.

Ако компаниите правят подобно упражнение, те биха били по-добре подготвени за кризи като тази, с която се сблъскваме сега. Бъдещето винаги ще бъде несигурно, но това не означава, че не можем да бъдем по-добре подготвени за него.

Източник: sifted.eu