Първият български проект за производство на целулозен етанол

Нов завод
Нов завод

Специализирана химическа компания от Швейцария Clariant и българската компания Eta Bio, която развива водещ бизнес в селскостопанския сектор в България, са подписали лицензионно споразумение за за производство на целоулозен етанол. Споразумението бележи четвъртата подписана лицензионна сделка за слънчевата технология на Clariant.

Компанията Eta Bio е създадена наскоро с цел производство на целулозен етанол от селскостопански остатъци – слама, в Генерал Тошево, обл. Добрич в Североизточния регион на България, използвайки налична земя, собственост на семейство Павлови, и съществуващата инфраструктура.

Годишният производствен капацитет се планира да бъде 50 000 тона целулозен етанол, преработващ около 250 000 тона пшенична слама, което е богат ресурс в региона, известен като житницата на България.

„Реализацията на първия български проект за производство на целулозен етанол ще помогне да се реши едно от основните предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители в региона – отстраняването на сламата от полетата. Този проект ще ни даде възможност да имаме допълнителни приходи от селскостопанските остатъци.“ – каза Кирил Павлов, управляващ директор на Eta Bio.

Процесът на слънчева течност, разработен от Clariant, използва интегрирано производство на ензими, оптимизирани ензими, едновременно превръщане на целулоза и хемицелулоза в етанол и енергийно ефективен процес на проектиране за преодоляване на технологичните предизвикателства и достатъчно намаляване на производствените разходи, за да се постигне търговска жизнеспособна основа.

От 2009 г., Clariant успешно управлява първи пилотен завод в своето изследователско съоръжение в Мюнхен. Този пилотен завод е способен да произвежда до два тона етанол годишно. От юли 2012 г. Clariant експлоатира предкомерсиален завод в Straubing, който произвежда до 1000 метрични тона целулозен етанол всяка година. През есента на 2018 г. Clariant изгради първото си по рода си предприятие за производство на целулозен етанол в търговски мащаби в Подари, Румъния.

Чрез използване на местна суровина, спестяването на парникови газове може да бъде увеличено и ще възникнат допълнителни бизнес възможности по цялата верига на стойността.

Произведеният целулозен етанол ще бъде използван като добавка към бензин за изпълнение на мандата за смесване на модерни биогорива, както е посочено в Директивата за възобновяема енергия (RED) II.

Проектът включва лиценз на основен инженерен пакет, доставяне на технически услуги, както и доставка на стартерни култури от собствения ензим и мая на платформата на Clariant за преработка на суровината на Eta Bio в целулозен етанол.

Източник: greencarcongress.com