Повече от 20 години в хидростроителството

0
80

Днес избрахме да ви представим една компания, която е повече от 20 години в хидростроителството. Зад гърба си имат много приключени проекти с които се гордеят.

Кои са Хидроинжект ЕООД и с какво се занимаваме ?
Хидроинжект е 100% частна компания, основана през 2001г. Една от малкото в България, строго специализирана в изпълнението на ниско строителство: изграждане на шлицови стени, пилоти, анкери, торкретни работи, инжекционни работи, изграждане на противофилтрационни завеси, инженеринг. Изпълняваме поръчки, както за частния, така и за държавния сектор, като притежаваме необходимите регистрационни документи от Камарата на строителите в България и имаме интегрирана система за управление на качеството по стандарти ISO 14001:2015 ОНSАS 18001:2007 и ISO 9001:2015.

От колко години сте на пазара ?
През 2021г. ще навършим 20 години от както развиваме дейността си на територията на страната.

Как се развихте през годините назад ?
Годините ни на развитие бяха доста динамични. Стартирахме дейността си през 2001г. с много малко обекти – до 2004г. имаме реализирани 4 по – големи. В следващите години, след 2005г. работата ни се увеличи многократно, тъй като клиентите ни научиха за нас, а тези които ни наеха в началото, продължиха да изпълняват няколко по ред проекта с нас.

През 2009г. влязохме като един от подизпълнителите на Софийското метро и от тогава до сега направихме укрепването на 12 броя метростанции. Активно участваме и в изпълнението на депа за битови неопасни отпадъци, като само през 2015 година имаме 6 такива изпълнени обекта.

Какво следва от тук нататък ?
Следва пак много работа. Активно работим по непрекъснатото осъвършенстване на машинния ни парк, запазването на квалифицирания ни персонал /имаме служители, които работят повече от 10 години при нас/. Опитваме се да разшрим кръга от предлагани услуги в областта, така че максимално да бъдем полезни на клиентите ни. Отправяме поглед в последно време за проекти извън територията на страната. Ще се радваме да бъдем полезни с опита си и на чуждия пазар.

Интервю на Людмил Георгиев