Разбраха ли всъщност хората за Facebook бойкота?

0
8
Снимка: Axios

По-малко от една трета от потребителите са запознати с бойкота на рекламите във Facebook, Gen Z са най-ангажирани (родените след 1996-та).

Близо 70% не са знаели или не са формулирали становище за кампанията „Спри омразата за печалба“.

Вече има близо 1000 рекламодатели, които официално са влезли в бойкот на рекламите „Спри омразата за печалба“ във Facebook. Организациите, стоящи зад кампанията, лобираха брандове за насърчаване на бойкота и целите му, но имаше ограничени усилия за изграждане на обществена осведоменост и подкрепа.

Търсейки настроенията на потребителите.

За да се определи настроението на потребителите към бойкота, от Search Engine Land са провели проучване в Google на повече от 1000 възрастни хора в САЩ между 30 юни – 5 юли (не записвах да видя дали те са потребители на Facebook.) Единственият въпрос беше: „Кое най-добре описва чувствата ви относно бойкота на рекламодателите във Facebook „Спрете омразата за печалба“? “ Бяха им дадени четири случайни избора: „Не бях наясно с бойкота“, „одобрявам“, „не одобрявам“ и „не съм сигурен как се чувствам по въпроса“.

Ето и резултатите от проучването им:

Най-голямата група (38,8%) от анкетираните заявиха, че не са знаели за бойкота. След това 29,4% са казали, че не са сигурни как се чувстват по въпроса. Тези обаче, отговорили с „не съм сигурен“, също предполагат липса на познания или непълно осъзнаване. Сред останалите приблизително една трета 19,3% бяха подкрепящи, докато приблизително 12,5% не го одобряват.

Мъжете от Gen Z поколението най-много подкрепят бойкота.

Google Consumer Surveys извежда демографска информация, така че може да не е напълно точна. Мъжете обаче бяха както по-одобрителни (22%) така и не одобряват (17%) бойкота, в сравнение с жените, по-голям брой от които (44%) заявиха, че не знаят за това.

Сегментирани по възраст, тези с най-висока информираност за бойкот са били 25 – 34г., докато тези 55 – 64 са с най-ниска информираност. Най-високото одобрение на бойкота идва от 18 – 24 годишни, въпреки че тези 65 и по-възрастни са били много близко до второто място. Най-високата степен на неодобрение е от тези във възрастовата група 45 – 54 години. Като цяло мъжете от Gen Z са били най-подкрепящи за кампанията.

В отделно, анонимно проучване на 53 служители във Facebook, проведено от Blind миналата седмица, се откроява високо ниво на подкрепа (68%) за новите насоки за съдържанието на компанията, както и за лидерството на Марк Зукърберг (83%). Въпреки това 42% също изразиха загриженост относно брандовете, които се оттеглят от рекламирането във Facebook.

Защо ни интересува?

Групата зад кампанията „Stop Hate for Profit“ има списък с промени в политиката и препоръки, които биха искали да се приемат. Изпълнителният директор на Facebook Марк Зукърберг вярва, че недоволните рекламодатели ще се завърнат сравнително скоро и е малко вероятно да приемат изцяло предложенията – поне в този момент.

Изненадващо, близо 70% от потребителите в анкетата на Google или не са били наясно с бойкота, или са несигурни как се чувстват, което може да се счита за провал на PR за кампанията. Любопитно е защо не бяха похарчени повече усилия за работа с потребителите, като се има предвид колко успешна изглежда е кампанията с рекламодатели.

Ограничената информираност на потребителите означава, че брандовете, които продължават да рекламират във Facebook през Юли, може да не търпят никакви последствия или стигма, които биха могли да съществуват с по-широка обществена осведоменост и подкрепа за кампанията.