Увеличение на средната заплата в IT сектора

Най-добре платеният сектор у нас – IT сектора, е с увеличение на заплатите от 7% спрямо миналата година и вече е достигнал средно месечно заплащане от 3270 лв. Втората по заплащане индустрия е финансовата, със средно заплащане от 2287 лв. на месец. Разликата между двата най-добре платени икономически сектора е значителна, достига до 43%.

По данни на НСИ в края на първата половина на тази година заплащането в енергийната индустрия се нарежда на трето място с обща месечна заплата от 2105 лв. Средната месечна заплата в България в края на първата половина на годината в частният сектор е с 6% повече – 1326 лв, а в държавният вече е 1370 лв.

Най-голямо увеличение има в икономическите дейности, от които „Операции по недвижими имоти“ са се увеличили с 15,6%, „образованието“ е нараснало с 12,2%, а „Водоснабдяването, канализацията, управлението на отпадъците и санирането“ са се увеличили с 9%.

Хотелиерите са с най-ниско заплащане, средно 647 лв. Втори са Селското стопанство с 973 лв. и Земеделие, горско стопанство и рибарство с 973 лв.