Защо точно сега е най-доброто време за стартиране на бизнес

Макроикономическата несигурност създава възможности, които предприемачите не са виждали от десетилетия. Уловете този необикновен момент.

Точно сега е най-доброто време да започнете нов бизнес. За съжаление много потенциални основатели се страхуват. Между 1978 и 2012 г. броят на новите компании е намалял с близо 44 процента, според фондацията на Кауфман. Парадоксално, но рецесиите и нестабилните периоди представляват най-добрите възможности за стартиране на нови компании. По време на финансовата криза през 2008 г. стартиращи компании за милиарди долари като Uber, Airbnb и много други бяха създадени отчасти като отговор на променящата се динамика на пазара. Настоящите дни не прави изключение, предлагайки предимства на потенциалните предприемачи. Сред тях са увеличеният достъп до хора и таланти, както и среда, в която потребителите са по-склонни да опитат нови продукти и услуги, често от необходимост.

По-голям избор на пазара на работна ръка
Сега много утвърдени компании и дори стартъпи са принудени да уволнят таланти и добри служители, поради намаленото търсене и спада в някои сектори. Това създава възможности за набиране на хора и таланти, които са от решаващо значение за растежа на ранен етап, които иначе биха били привлечени от по-високо заплащане или по-стабилни възможности.

Време е за договаряне на „фиксирани“ разходи
Въпреки че фиксираните разходи за стартиране на нова компания (т.е. сървъри, недвижими имоти и т.н.) са спаднали значително през последните 20 години, те все още са голям разход за стартиращите предприемачи. В период на криза, разходите за недвижими имоти често намаляват значително и наемодателите са повече от склонни да предоставят атрактивни условия за сключване на сделка, включително ремонти на офиси и по-гъвкави условия за наем. И други услуги може да са по-отворени за преговори и гъвкави бизнес условия. Всичко това намаля разходите за стартиране на бизнес и позволява на предприемачите да използват спестените ресурси за други неотложни разходи.

„Опитни потребители“
В настоящата среда разходите за придобиване на клиенти могат да намалят значително. Първо, поради икономическа необходимост и промени в рутината, потребителите могат да бъдат по-склонни да опитат нови продукти и услуги или дори да сменят марките от обичайния си избор. По-важното е, че когато на преден план излизат нови поведения и рутини, потребителите могат да възприемат различни продукти и услуги по-добре. Това предоставя широки нови възможности за придобиване на клиенти.

Източник: www.entrepreneur.com