„Да бъдем критични към средата, но и към себе си“

Димитър Вучев е бакалавър по „Политическа икономия“ от Университета за национално и световно стопанство и магистър по „Финанси“ от Висшето училище за застраховане и финанси. Академичният му път продължава с разработването на докторска дисертация в сферата на икономическата теория.

Журналистическият му път преминава през редица медии – cписание „Икономика“, вестник „Капитал“, Investor.bg, телевизиите Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, „Телевизия Европа“.

Димитър е с опит е в сферата на публичните финанси и анализа на публични политики. От 2019 година е общински съветник в Столичен общински съвет и е Председател е на Съвета за управление на Столичния общински гаранционен фонд.

Всички предричат тежка икономическа криза и невиждана рецесия, предвид пандемичните условия. Какво предстои, според вас?

Да се спекулира с бъдещето винаги е било е привлекателно, в момента още повече хора си позволяват да го правят. Колко точно тежка ще бъде икономическата криза, ще можем да кажем не по-рано от началото на пролетта догодина. Първо, за да видим как ще преминат зимните месеци, и второ, за да се появят първите статистически данни за цялата 2020 година. Оттам нататък могат да започнат относително обективните анализи. Всякакви задълбочени коментари преди това са със стойността на хвърляне на боб или гледане на кафе.

Фаталистичните коментари далеч не са по вкуса ми. За мен далеч по-любопитният момент е дали и как ще се променят потребителските нагласи вследствие на пандемията. Дали това желание за спестовност, което се отключи при мнозина, ще остане трайно или е моментен импулс.

Как това ще се отрази на българската предприемаческа общност? Какви биха били вашите препоръки към предприемчивите младежи?

Ако приемем, че този импулс не е моментен, битката между компаниите ще стане още по-озадачена. Все повече и повече бизнеси ще се борят за ограничаващ се финансов ресурс. В краткосрочен план от това ще спечелим ние потребителите, защото конкуренцията ще понижи крайните цени. От друга страна средносрочно доста предприемачи ще излязат от пазара.

Нашият бизнес е силен в качеството на стоките и услугите, но относително слаб в маркетирането и продажбите. Ако може да се приеме като препоръка, моят съвет би бил усилията, особено сега в периода на несигурност, да бъдат насочени натам. Мъдро вложените пари за реклама и позициониране винаги се отплащат с добавена стойност.

Според някои наблюдатели, все повече млади предприемачи се опитват да разрешават социални проблеми и да подпомагат определени общности. Какви са вашите наблюдения относно този процес, като човек, общуващ непрекъснато с предприемачи?

Да, такава тенденция определено се забелязва. Едно по-конкретно и едно по-широко обяснение намирам. В по-конкретен смисъл в момента това се търси. Има редица европейски програми, публични и частни акселератори, конкурси – голяма част от тях са насочени именно към социалното предприемачество. В по-широк смисъл младите хора от обществата на развития свят, към които спадаме и ние, изглеждат имат малко по-различен възглед за това как се прави капитализъм. Дали са прави и насочването на голям публичен ресурс към социални проекти е добра идея, предстои да видим. На този етап е сигурно единствено, че социалното предприемачество става все по-привлекателно за младите.

Какви съвети бихте отправили към българския бизнес? Как могат да бъдат ограничени последствията от кризата?

По-голямата част от бизнеса разбра по трудния начин, че в крайна сметка най-важното е колко работа е свършил на края на деня дадения работник. В този смисъл ограниченията, като фиксирано работно време и локация, откъдето се върши работата, за много компании останаха в миманса. Ни най-малко не съм от хората, които сляпо вярват, че хоум офисът може напълно да замени досегашната работна среда. Поуката за мен тук е, че дори и нещо да ни изглежда невъзможно, шансът да не е такова не е никак малък.

Какво послание бихте отправили към читателите на Лидер.БГ

Да бъдем критични към средата, но и към себе си!

Интервю на Сергей Петров-Араджиони с Димитър Вучев.