Носим ДНК от неизвестен прародител

Нов анализ на древните геноми предполага, че различни клонове на човешкото родословно дърво се смесват многократно и че някои хора носят ДНК от древен, неизвестен прародител. Мелиса Хубиш и Ейми Уилямс от Университета Корнел и Адам Сийпел от лабораторията на Cold Spring Harbor съобщават за тези открития в проучване, публикувано на 6 август в PLOS Genetics.

Преди около 50 000 години група хора са мигрирали извън Африка и са се смесили с неандерталци в Евразия. Но това не е единственият случай, в който нашите древни човешки предци и техните роднини са смесвали ДНК. Последователността на геномите от неандерталците и денисовият човек, дава много нови познания за тези взаимосвързани събития и за движението на древните човешки популации. От публикацията става ясно, че изследователите са разработили алгоритъм за анализ на геноми, който може да идентифицира сегменти от ДНК, идващи от други видове, дори ако този ген се е появил преди хиляди години и идва от неизвестен източник. Те използваха алгоритъма, за да разгледат геномите от двама неандерталци, един денисов човек и двама африканци. Изследователите откриват доказателства, че 3 процента от неандерталския геном произхожда от древни хора и изчисляват, че кръстосването се е случило преди 200 000 и 300 000 години. Освен това, 1% от денисовия геном вероятно идва от неизвестен и по-далечен роднина, вероятно Homo erectus, а около 15% от тези „свръх древни” гени може би са били предадени на съвременните хора, които са живи днес.

Новите открития потвърждават съобщени по-рано случаи на генен обмен между древни хора и техните роднини, а също така сочат и към нови случаи на кръстосване. Предвид броя на тези събития, изследователите казват, че генетичният обмен е бил възможен винаги, когато две групи се припокриват във времето и пространството.

Новият им алгоритъм решава предизвикателния проблем с идентифицирането на миниатюрни останки от генен поток, възникнал преди стотици хиляди години, когато са налични само шепа древни геноми. Този алгоритъм може да бъде полезен и за изучаване на генен поток при други видове, където е имало кръстосване, например при вълци и кучета.

 

Източник: ScienceDaily.com