Защо язовирите са празни и какво е решението?

0
89

Защо язовирите са празни и какво е решението?

Срещат се различни теории, които витаят в публичното пространство за това, че язовирите пресъхват. Някои от тях са свързани с ВЕЦ-ове и глобалното затопляне. Сигурно, истината е някъде там по средата. Да, нямаше и много сняг през изминалата зима. Дъжд също нямаше. Със сигурност, обаче, изсичането на горите влияе на събитията, които ни се случват днес.

Защо трябва да пазим горите?

Във времена, в които България, Европа и светът страдат от промените в климата, горите са едно от решенията на този глобален проблем. При храненето си, процес известен като фотосинтеза, растенията превръщат въглеродния диоксид в органични съединения. След отмирането им въглеродът отново се освобождава в атмосферата, но това става много бавно особено в студен климат.

Въпреки че, всички сме потърпевши от зачестяващите природни бедствия, за много от нас глобалните проблеми все още звучат абстрактно. Доста по-обозрима и съвсем пряко засягаща ни причина за запазването на биомаса в горите е огромната й роля в превенцията на наводненията.

Падналите дънери локално укротяват природната стихия. В гората, мъртвата дървесина допринася за стабилизиране на почвата особено по стръмни терени, като по този начин предотвратява ерозията. Гниещите стъбла, клони и листа абсорбират като гъба водата и подпомагат попиването й в почвата. По този начин те намаляват в значителна степен количеството от повърхностния поток на вода. Разлагащата се мъртва дървесина подобрява структурата на почвата и нейната водопропускливост.

Така повърхностния воден отток преминава в подпочвен и равномерно подхранва изворите с вода. Друга важна роля на мъртвата дървесина е да поддържа почвеното плодородие. Тя увеличава продуктивността в гората като участва в кръговрата на веществата.

Какво се случва след загиването на едно дърво? 

Фазите на неговото разлагане се различават от вида му, от причините за смъртта му, както и от това дали то е паднало на земята или е останало в изправено положение. По-важното е обаче, че то се превръща в място за обитание на цяла група организми, наречени съпрофити. Нещо повече! В резултат на жизнената си дейност едни видове създават условия за заселването на други.

Сред първите колонизатори на загиващите дървета са гъбите. Те са представители на отделно организмово царство, което заема междинно положение между растенията и животните. В природата те имат важна роля в разграждането на органичната материя. В този процес участват и много насекоми. Под кората на дърветата снасят яйцата си редица видове, като например сечковците. На по-късен етап разнообразието на обитателите на мъртвата дървесина се увеличават.

Колкото по-дебело е гниещото дърво, толкова по-голям капацитет има да съхранява вода.

Горите трябва да се изсичат периодично, но след това на всяко изсечено дърво, трябва да се засадят нови фиданки. Ако изсечем 100 дървета, засаждаме 100.

Има много хора, които се отопляват на дърва и знаем, че по-добра температура и уют от дървеното отопление няма. Има и цял производствен сектор от дърводобива. Други държави са решили това с внос на дървесина или производство на цели гори за дърводобив. Грешно е да се изсича всичко и навсякъде. Това няма да доведе до нищо добро!

Ако искате да помогнете за засаждането на над 1 милион дървета, можете да се включите в инициативата на Никола Рахнев и да подпомогнете този процес. Той зависи от всеки един от нас!

Засаждане на гора
Натиснете върху снимката за да се присъедините.

Описахме всичко това, тъй като е важно да разберете колко е важна ролята на гората за опазването на надземни и подземните реки. Опазването на цели видове организми.

След като сме предприели мерките за правилното съхранение на подземна и надземна вода, тя трябва да се съхрани правилно в язовири, които водоснабдяват населените места.

Решението на този въпрос е стопанисването на язовирите да е по ясни и точни правила, написани от специалисти. В България разполагаме със страхотни хидроинженери.

След язовирите, водата ще пристигне до всеки един от нас по водопроводната система, която има водозагуби от над 70%. Водопроводната система е остаряла и е ясно, че трябва да се направи нова.

Ако в рамките на няколко години се създаде мащабна организация за подмяната на цялата водопроводна система, то тогава е сигурно, че няма да имаме проблем с водата.

Всеки проблем има своето решение!

Научете повече за горите тук: