3 Причини защо ядрената енергия е чиста и устойчива

Когато чуете думите „чиста енергия“, какво ви идва на ум? Повечето хора веднага се сещат за слънчеви панели или вятърни турбини, но колко от вас се сещат за ядрена енергия? Тя често се оставя извън разговора за „чиста енергия“, въпреки че е вторият най-голям източник на нисковъглеродна електроенергия в света след водноелектрическата енергия. И така, колко чиста и устойчива е ядрената енергия?

Ети три бързи факта:

1. Ядрената енергия защитава качеството на въздуха

Ядрената енергия е чист източник на енергия с нулеви емисии. Генерира енергия чрез делене, което е процес на разделяне на атоми на уран за производство на енергия. Топлината, отделена от деленето, се използва за създаване на пара, която върти турбина за генериране на електричество без вредните странични продукти, излъчвани от изкопаеми горива. Според Института за ядрена енергия (NEI), САЩ са избегнали над 476 милиона тона емисии на въглероден диоксид през 2019 г. Това е еквивалент на премахването на 100 милиона автомобила от пътя и повече от всички други чисти енергийни източници в комбинация. Освен това поддържа въздуха чист, като премахва хиляди тонове вредни замърсители всяка година, които допринасят за киселинен дъжд, смог, рак на белите дробове и сърдечно-съдови заболявания.

2. Малко земя – много произведена енергия

Въпреки че, произвежда огромни количества енергия без въглерод, ядрената енергия произвежда повече електроенергия на по-малко земя, отколкото всеки друг източник на чист въздух. Типично ядрено съоръжение с мощност 1000 мегавата в САЩ се нуждае от малко повече от 1 квадратна миля, за да работи. NEI казва, че вятърните централи изискват 360 пъти повече земя за производство на същото количество електричество, а слънчевите фотоволтаични инсталации изискват 75 пъти повече пространство. За да направите това в перспектива, ще ви трябват повече от 3 милиона слънчеви панела, за да произведете същото количество мощност като типичен търговски реактор или повече от 430 вятърни турбини (фактор на капацитета не е включен).

3. Ядрената енергия произвежда минимални отпадъци

Цялото използвано ядрено гориво, произведено от американската индустрия за ядрена енергия през последните 60 години, може да се побере на футболно игрище на дълбочина под 10 ярда! Тези отпадъци също могат да бъдат преработени и рециклирани, въпреки че в момента САЩ не правят това. Въпреки това, някои модерни проекти на реактори, които се разработват, могат да работят с използвано гориво. Инициативата NICE Future е глобално усилие в рамките на министерството за чиста енергия, което гарантира, че ядрената енергия ще бъде взета предвид при разработването на модерни системи за чиста енергия в бъдещето.

Източник: www.energy.gov