9 умения, които всеки служител трябва да развие в епохата на изкуствения интелект

Умения

Техническите умения и грамотността очевидно са важни в епохата на изкуствения интелект, Big Data и автоматизацията. Но това не означава, че трябва да пренебрегваме човешката страна на работата – умения в области, в които роботите не могат да се справят толкова добре. Вярвам, че тези по-меки умения ще станат още по-критични за успеха, тъй като естеството на работата се развива, докато машините поемат лесно автоматизираните аспекти на работата.

Имайки това предвид, какви умения трябва служителите да развиват напред? Ето девет меки умения, които мисля, че ще станат още по-ценни за работодателите в бъдеще.

1. Творчество

Роботите и машините могат да правят много неща, но те не могоат да се конкурират с хората, когато става въпрос за способността ни да създаваме, да си представяме, да изобретяваме и мечтаем. С всички нови технологии, които идват по пътя ни, работните места в бъдещето ще изискват нови начини на мислене – превръщайки креативното мислене и човешкото творчество във важен актив.

2. Аналитично (критично) мислене

Освен творческото мислене, способността да мислим аналитично ще бъде още по-ценна, особено докато се ориентираме в променящия се характер на работното място и променящото се разделение на труда между хората и машините. Това е така, защото хората с умение за критично мислене могат да измислят иновативни идеи, да решават сложни проблеми и да преценяват плюсовете и минусите на различни решения – използвайки логика и разсъждения, вместо да разчитат на инстинкта или емоцията.

3. Емоционална интелигентност

Известна също като EQ, емоционалната интелигентност описва способността на човек да осъзнава, контролира и изразява собствените си емоции – и да е наясно с емоциите на другите. Като се има предвид, че машините не могат лесно да възпроизведат способността на хората да се свързват с други хора, тези с високи нива на емоционална интелигентност ще бъдат още по-търсени за заемане на работни места.

4. Умения за междуличностна комуникация

Свързано с EQ, способността за успешен обмен на информация между хората ще бъде жизненоважно умение, което означава, че служителите трябва да усъвършенстват способността си да общуват ефективно с други хора – използвайки правилния тон на гласа и езика на тялото, за да предадат ясно своето послание.

5. Активно обучение и стремеж към развитие

Някой с мислене за развитие разбира, че способностите му могат да бъдат развити и че изграждането на умения води до по-високи постижения. Такъв тип хора са готови да поемат нови предизвикателства, да се учат от грешките си и активно да се стремят да разширят знанията си. Тези хора ще бъдат много търсени на работното място в бъдеще, защото благодарение на AI и други бързо напредващи технологии, уменията ще остаряват още по-бързо.

6. Преценка и вземане на решения

Вече знаем, че компютрите са способни да обработват информация по-добре от човешкия мозък, но в крайна сметка хората са тези, които са отговорни за вземането на критични за бизнеса решения в една организация. Хората са тези, които трябва да вземат предвид последиците от своите решения по отношение на бизнеса и хората, които работят в него. Следователно уменията за вземане на решения ще останат важни. Но няма съмнение, че естеството на човешкото вземане на решения ще се развие – по-специално технологията ще се погрижи за по-дребни решения, оставяйки хората да се фокусират върху по-сложни решения на по-високо ниво.

7. Лидерски умения

Работните места в бъдещето ще изглеждат доста по-различно от днешните йерархични организации. Екипите, базирани на проекти, отдалечените екипи и плавните организационни структури вероятно ще станат по-често срещани. Но това няма да намали значението на доброто лидерство. Дори в рамките на екипите по проекти, хората все още ще трябва да поемат лидерски роли, за да се справят с проблемите и да разработят решения – така че общите черти на лидерството като вдъхновение и помагане на другите да станат най-добрите версии на себе си, ще останат критични.

8. Разнообразие и културна интелигентност

Работните места стават все по-разнообразни и отворени, така че служителите ще трябва да могат да уважават, разбират и се адаптират към другите, които могат да имат различни начини за възприемане на света. Това очевидно ще подобри начина, по който хората си взаимодействат в компанията, но мисля, че ще направи и услугите и продуктите на бизнеса по-приобщаващи.

9. Приемане на промяната

Дори за мен, темпът на промяна в момента е потресаващ, особено що се отнася до изкуствения интелект. Това означава, че хората ще трябва да бъдат пъргави и да развиват способността да приемат – и дори да се радват на промяната. Служителите ще трябва да бъдат гъвкави и да се адаптират към променящите се работни места, очакванията и необходимите набори от умения. И най-важното е, че те ще трябва да възприемат промяната не като тежест, а като възможност за растеж.

Бернард Мар за Forbes.com
Бернард Мар е международен автор на бестселъри, популярен лектор, футуролог, бизнес и технологичен съветник на правителства и компании. Той помага на организациите да подобрят своите бизнес резултати, да използват данните по-интелигентно и да разберат последиците от новите технологии като изкуствен интелект, Big Data, блокчейни и Интернет на нещата.