Facebook ще лимитира броя реклами от 2021

0
500

Facebook ще започне да ограничава броя реклами, които една страница може да пуска, през февруари 2021 г. Ограниченията ще се основават на най-високите разходи на страница за един месец от предходната година.

Защо да ограничаваме обема реклами?

Facebook подчертава, че по-голям обем реклами не означава по-добро представяне.

Добавянето на повече съдържание и реклами във Facebook създава необходимостта от оптимизиране. Брандовете могат да забележат, че някои рекламни послания получават малко, дори понякога никакви, импресии и могат да останат във фаза на обучение за известно време.

Всеки път, когато се показва реклама, алгоритъмът започва да се обучава наново, но повече реклами означава, че всяка версия ще се показва по-малко пъти.

Facebook споделя, че 4 от 10 реклами изобщо никога не излизат от фазата на обучение. Това също означава, че бюджетът се изразходва и отнема повече време (или дори никога) да се оптимизират най-добрите от тях, което струва на фирмите повече пари в дългосрочен план.

Ограничения на обема реклами

Facebook ще групира всеки рекламодател по размер в една от четирите групи. Размерът се определя от страницата и нейните най-високи разходи за даден месец. Платформата няма да създава ограничения въз основа на самия рекламен акаунт.

Групите се основават на разходите им през последната година, като по-високите разходи означават по-висок праг за броя рекламни послания, които могат да се показват. Ето какви ще са 4-те групи според размера:

  • Малки до средни страници (които са рекламирали по-малко от 100 000$ в техния най-разходен месец за последните 12 месеца) – 250 реклами
  • Средни до големи страници (които са рекламирали по-малко от 1М $ в техния най-разходен месец за последните 12 месеца) – 1 000 реклами
  • Големи страници (които са рекламирали по-малко от 10М $ в техния най-разходен месец в последните 12 месеца) – 5 000 реклами
  • Най-големите страници (които са рекламирали повече от 10М $ в техния най-разходен месец за последните 12 месеца) – 20 000 реклами

Пример: За последните 12 месеца, дадена страница е изразходила 55 000$ в един определен месец и това е бил най-разходния й месец, то тази страница има право на 250 реклами.

Ако страницата има множество рекламни акаунти, ограниченията могат да бъдат зададени от човек или от партньор, за да се избегне прекомерното използване на различни рекламни акаунти и блокирането на друг рекламен акаунт да публикува нови реклами.

Рекламните акаунти с лимит, наложени от главната страница, могат да виждат своите лимити и в раздела Ad Limits per Page.

Ако рекламодателите се опитат да пуснат реклами, които биха надхвърлили разрешеното им ограничение, те няма да могат. Премахването или поставянето на пауза на активните реклами ще отвори слотове, за да публикувате нови реклами.

Ограниченията за реклами са общата сума на това, което може да се показва по всяко време. Общата сума ще включва всичко, което вече се изпълнява, но ще включва и всичко, което е в процес на проверка и все още не е активно.

Източник: www.searchenginejournal.com