Големите технологии срещу климатичните промени

климатичните промени
климатичните промени

Как технологичните компании и всички ние можем да помогнат за намаляване на глобално затопляне.

Нараства броя на американците, които са загрижени за околната среда, а големите американски технологични компании изглежда са в състояние да ръководят по пътя в борбата срещу изменението на климата.

Те разполагат с финансов ресурс и с успешни хора, и обещаха да направят повече за намаляване на въглеродните емисии, които водят до глобалното затопляне.

Сомини Сенгупта, който пише за промените в климата и как технологичните компании  могат да помогнат за забавяне на глобалното затопляне, отговаря на въпросите в интервюто.

Какво означава, когато една компания обещае да бъде „въглеродна неутрална“ или „въглеродно отрицателна“?

С.С.: Компанията ще продължи да произвежда въглеродни емисии, но ще компенсира това, като предприема действия, с които емисиите от атмосферата се абсорбират – като засаждането на ново поколение гори и полага грижи за отглеждането. Дърветата са страхотни! Те абсорбират въглероден диоксид. Поне част от плановете за действие за климата на Amazon и Apple включват залесяване.

Но това не е достатъчно. Климатолозите твърдят, че глобалните емисии трябва да бъдат намалени наполовина до 2030 г., ако имаме шанс да предотвратим най-лошите въздействия от затоплянето.

Как технологичните компании допринасят за изменението на климата и как помагат?

С.С.: Първо, индустрията използва много електроенергия, включително за компютърни центрове за данни. Ако голяма част от това идва от въглища, това създава натоварване от затоплящи планети емисии. Това е сравнително лесен проблем за решаване, ако компаниите използват възобновяема енергия, която навлиза бързо и става все по-евтина.

Amazon, Google и Microsoft също са приковали вниманието си към продажбата на технологии, за да помогнат на петролната и газовата индустрия да добива изкопаеми горива, които са основен източник на емисии на парникови газове. Google обеща да спре.

Други въпроси, които трябва да си зададем са: Могат ли Apple, Amazon и Google да принудят производителите на своите технологични устройства да намалят заводските емисии и да преминат към по-чиста енергия? И могат ли да използват повторно и да рециклират материалите в устройствата? Като цяло рециклираните материали са по-добри за околната среда.

Тогава възниква въпросът доколко интернет компании като Facebook помагат за разпространението на дезинформация за науката за климата.