Google добавя функция за търсене на песни с тананикане

Google hum to search

Днес Google добавя нова функция за „hum to search“ към инструментите си за търсене, която ще ви позволи да си тананикате (подсвирквате или пеете) песен, която е заседнала в главата ви.

Новата функция е достъпна днес в приложението Google както на iOS, така и на Android или в Google Assistant – просто попитайте Google „What`s the song“ или докоснете новодобавения бутон „търси песен“ и след това изтананикайте мелодия. Google ще ви покаже резултати с опция да пуснете песента (точно както бихте направили всяка друга песен, която сте търсили в търсенето с Google).

Google казва, че функцията работи, като използва своите модели за машинно обучение, за да „трансформира аудиото в числова последователност, представляваща мелодията на песента“, която след това може да сравнява със съществуващите песни.

Новата функция е достъпна днес на английски за iOS и на повече от 20 езика за Android, с планове за добавяне на още в бъдеще.