Изграждане на бъдещето на туризма чрез иновации

Индустрията за пътувания и хотелиерство предлага страхотни услуги от дълго време. Туризмът е една от най-големите световни индустрии, която се подобрява чрез непрекъснатите промени в туристическите тенденции и предпочитанията на потребителите. Именно тази необходимост от промяна, прави концепцията за иновация, жизненоважна за туристическите фирми от всякакъв мащаб – те трябва да се откроят от силната конкуренция с успешни и печеливши операции.

Значението на иновациите обаче, отдавна се подценява в услугите. За разлика от драстичните иновации в индустриалните сектори, иновациите в услугите и туризма обикновено са второстепенни. С ограниченото разпределение на капитала за иновации, то е изключено от обхвата на държавния интерес, действия и политики.

Иновацията може да бъде определена по най-различни начини. Въз основа на бизнес речника, иновацията е процес на превръщане на идея или изобретение в стока или услуга, която създава стойност или за която клиентите ще плащат. За да се нарече иновация, една идея трябва да бъде възпроизведена на икономична цена и трябва да отговаря на специфични нужди.

Организациите често гонят творчеството, но това, което наистина трябва да преследват, е иновациите. Теодор Левит проницателно отбелязва, „Това, което често липсва, не е креативност в смисъла на създаване на идеи, а иновации в смисъл на продуциране на действие, т.е. пускане на идеи в действие.“ Повече от всякога туристическата индустрия се нуждае от иновации.

Но какво точно представляват иновациите в туризма? Е, иновациите се използват по подобен начин в този сектор, както и във всеки друг; иновациите са просто „нови комбинации от неща“ – като ледения хотел в Швеция или паркa със антилопи в Африка.

Иновативният туризъм е „нестандартно мислене“. Някои много привлекателни примери за иновации в туризма включват хотел Marriott Renaissance в Питсбърг, който кара гостите да предадат цифровото си устройство при пристигане и хотел Heart Heart Break, който е само за клиенти с разбито сърце. Също така CorruptTour.com прави обиколки, свързани с показване на политическа корупция, а в Холандия  WaarSchijntdeZonWel.nl предлага търсене на ваканционни дестинации въз основа на метеорологичните тенденции и прогнози. Както виждаме, небето е границата в начините за иновации.

Прилагането на иновации има много предимства в крайните резултати като увеличаване на ефективността на операциите и / или нивата на печалба, намаляване на разходите, лекота при задоволяване на променящите се нужди на потребителите и подпомагане на бизнеса да се конкурира успешно. В предизвикателни икономически времена, потребителите търсят подобрени взаимоотношения цена / стойност и това може да се постигне чрез иновации в туристическата практика.