Какво е бъдещето на енергeтиката в Африка?

Африка е на кръстопът. С повече от 620 милиона души в Субсахарска Африка без достъп до надеждно електричество, бъдещето на енергията в Африка е често обсъждан въпрос. Континентът е в уникалната позиция да развива енергийна инфраструктура от нулата, без ограниченията за адаптиране на стари системи за изкопаеми горива.

Въпреки че големите централизирани мрежи, все още представляват най-ефективния и рентабилен начин за доставка на електроенергия, има въглеродни емисии, които трябва да се имат предвид, а за тези, които живеят в отдалечени райони, може да минат десетилетия, преди да ги достигне мрежова инфраструктура. Настоящите решения на проблема, като керосинови лампи и дизелови генератори, могат да бъдат относително достъпни, но идват с висока токсична здравна цена за потребителите.

Въпреки че продължаваме да се надяваме на това, което Бил Гейтс нарича „пробивно енергийно чудо“, което осигурява още по-евтина и по-чиста енергия за всички хора и бизнеси, общностите в Африка се нуждаят от енергия сега. Начинът, по който континентът се справя с непосредствената нужда от надеждна и достъпна енергия, в крайна сметка ще оформи бъдещето на енергията в Африка.

Изграждане на мост към бъдещето

Рано е да се предсказва, как ще изглежда бъдещата система за разпределение на енергия в Африка. Важно е обаче да се помни, че всяка държава има уникални нужди и ресурси, което елиминира правдоподобността на универсално решение. Слънчевите микрорешетки играят важна роля в оформянето на основите на енергийната инфраструктура в Африка.

Микрорешетките осигуряват достъпна и надеждна енергия за цели общности, включително домове и фирми. Микрорешетките са стъпка нагоре от отделните домашни слънчеви системи, които осигуряват захранване на едно домакинство. Микрорешетките работят като самостоятелни източници на слънчева енергия, но могат да бъдат свързани и към централизирана мрежа, ако и когато е налична такава.

Погледът към Нигерия е поглед към бъдещето на енергетиката в Африка. В момента само 55% от градското население в Нигерия и 36% от жителите на селските райони има надежден достъп до електричество, според  Световната енергийна перспектива. Това означава, че само в Нигерия 98 милиона души се нуждаят от надеждни и достъпни източници на енергия.

Много нигерийски домове и фирми заобикалят традиционната централизирана мрежа и използват слънчеви микрорешетки. Community Energy Social Enterprises Limited, нигерийска компания, и Renewvia Energy Corporation са в процес на инсталиране на микрорешетки, които ще осигурят мощност на около 10 000 нигерийски домове. Повечето клиенти ще плащат около 6 долара на месец за електричество от микрорешетката, без токсичните изпарения от керосин или дизелови горива.

Кения също е водеща в предоставянето на енергия в домовете и за бизнеса. В момента Renewvia Energy провежда проучване на възможността за разработване на слънчеви микрорешетки в ключови географски райони в Кения, финансирано с безвъзмездна финансова помощ от Агенцията за търговия и развитие на САЩ  (USTDA), като част от инициативата Power Africa.

В Кения 60% от градските жители имат електричество, но само седем процента от жителите на селските райони имат достъп, тоест 36 милиона население  е без електричество. Освен това Renewvia осигурява финансиране за развитието на повече от 20 мегавата (MW) на слънчеви микрорешетки в Кения през следващите години. Тези микрорешетки ще помогнат на правителството на Кения да постигне целта си за 100% електрификация на населението до 2030 г.

Развитието на електрификацията на селските райони изисква богат опит в сътрудничество с местните власти и комунални организации, както и задълбочено разбиране за това, как да се работи в правната рамка на всяка държава. Компаниите, които внедряват слънчева енергия в Африка, се нуждаят от партньори от страната, които са уважавани от местните жители, имат познания от първа ръка за местните бизнес обичаи и имат успехи в общността. Това включва и създаването на местна платформа, която наема местни служители на пълен работен ден за изпълнение на проекти.

Политиката и правителствените разпоредби по отношение на слънчевата енергия все още се разработват в много райони на Африка. Това означава, че някои соларни компании могат да инсталират системи, които скоро да бъдат несъответстващи, след като регулацията бъде финализирана. Изключително важно е да се работи с местните власти, за да се гарантира, че проектите не само отговарят на нормативните изисквания със съществуващите разпоредби, но и предвиждат бъдещо спазване на регулаторните изисквания.

Светло бъдеще

Нигерия и Кения са само два примера за държави, които определят бъдещето на енергията в Африка чрез микрорешетки. Няма съмнение, че Африка ще реализира целите си за електрификация. Надеждата е, че пътят напред включва най-чистата и достъпна енергия за най-много хора.