Колко е умен вашият град?

Ново проучване, публикувано от Техническия университет в Куинсланд, класира най-интелигентни градове в Австралия. Изследването оцени 180 области спрямо критериите за умен град.

Методът за оценка на тези австралийски региони се основава на четири стълба :

  • Икономика – доходи, участващи в пазара на труда, броят на професионалните работници и на отраслите, категоризирани като „интензивни за знанието“;
  • Общество – процент на хората, които имат достъп до частно здравеопазване, брой престъпления на 100 души от населението, процент на хората, плащащи по-малко от 30% от доходите си за наем и процент на лицата с ниски доходи;
  • Околна среда – Процент хора, които използват обществен транспорт, процент на електрически или хибридни превозни средства, броят на хората с битова слънчева енергия на 100 граждани и устойчивостта на сградите в района въз основа на оценките на NABERS;
  • Управление –  безплатни Wi-Fi точки и местните политика за умни градове;

Екипът от изследователи категоризира всички 180 области на местното самоуправление в три категории за изпълнение. Екипът използва категориите „водещи“, „следващи“ и „разработващи“, за да демонстрира кои градове са сред най-добрите в Австралия, кои градове имат потенциал да разширят своите постижения и кои нямат значителен напредък. 

Всеки от критериите носи определен брой точки, а резултатите са:

  • Западна Австралия – 14 точки;
  • Виктория – 12 точки ;
  • Южна Австралия – 9 точки;
  • Северна територия – 2 точки 
  • Куинсланд, Австралийска столична територия и Тасмания – по 1 точка;

Методологията може да прилагана и в други държави, като бъде адаптирана, отчитайки местни специфики и национални програми.