Нов метод открива деформации на сгради с изключителна точност в реално време

Нов метод за измерване на деформации на сгради може да открие малки измествания на разстояние от 10 метра. Методът може да бъде полезен за непрекъснато откриване на бързи деформации във високи сгради, мостове и други големи конструкции.

„Новият ни подход за откриване на деформации на сгради може да се използва за непрекъснато наблюдение на движенията. За мостове, измерените деформации могат да се използват за противодействие на външни товари като камион, преминаващ по моста, като по този начин увеличава живота на моста“, каза Флавио Гера от университета в Щутгарт, член на изследователския екип. „Тъй като работи в реално време, може да се използва за подаване на сигнал в момента, в който бъдат открити нови деформации, които могат да доведат до пукнатини.“

Изследователи, водени от Тобиас Хайст, описват новата техника. Изследването е проведено като част от проект, който има за цел да разработи технологията, необходима за създаване на сгради, които се адаптират към условията на околната среда като слънчева светлина, температура на въздуха, вятър и земетресения.

„Един ден бихме могли да имаме леки сгради, които да променят формата си в отговор на сложните сили на вятъра и да останат неподвижни по време на земетресение“, каза Гера. „Този ​​тип адаптация изисква изключително прецизно измерване на деформацията на сградата, така че да се оцени текущото състояние на сградата и да се предвиди посоката, в която тя вероятно ще се движи.“

Метод, базиран на зрение

Новият метод включва фиксиране на камера върху статив на малко разстояние от предната част на сградата и закрепване на малки излъчватели на светлина към сградата. След това камерата разпознава дали източниците на светлина се движат един спрямо друг. Компютърно генерирана холограма се използва за създаване на множество копия на всяко изображение на светлинен източник на сензора за изображение. Използването на множество камери би подобрило още повече тази точност и би позволило техниката да се използва при много големи конструкции.

„Подходът за многоточково измерване, който използвахме, се основава на относително прост метод, разработен за управление на координатни измервателни машини“, каза Гера. „Въпреки това, за първи път приложихме многоточковия метод върху големи обекти на открито при променящи се условия на околната среда в реално време.“

Изследователите посочват, че повечето системи за проверка на камерите осветяват обекта, в този случай сграда, и след това го изобразяват с камера. Те приели различен подход, като прикрепили излъчватели на светлина към сградата и насочили светлината директно към камерата. Тази настройка позволява по-бързи и по-точни измервания, защото камерата получава повече светлина.

Източник: www.sciencedaily.com