Технологиите на бъдещето в строителния сектор

0
133
Снимка: stocksy united

Иновациите винаги са движели света към прогрес и без тях, ние трудно бихме си представили света, в който живеем в момента. През последните години строителният сектор претърпява радикална промяна, що се касае начина на работа, използването на технологии, материали за работа и други фактори. Поглеждайки назад преди няколко години, постигнатият напредък е очевиден.

Цялата индустрия е изправена пред нарастващи предизвикателства, особено по отношение на разходите, устойчивостта на сградите и управлението на проекти, а най-вече по отношение на качеството на строителството и процесите.

В тази статия ще ви представим най-иновативните трендове в сферата на строителството, които ще движат сектора напред:

  1. BIM продължава да се развива

Информационното моделиране на сгради (BIM) е интелигентен процес, базиран на 3D модели, който дава на специалистите по архитектура, инженерство и строителство инструменти за по-ефективно планиране, проектиране, конструиране и управление на сгради и инфраструктура. BIM ще продължи да се развива и може да се каже, че ще бъде един от най-важните фактори в строителството в следващите години. BIM технологията може да бъде катализатор за фундаментална промяна в начина, по който мислим, проектираме, разработваме и управляваме строителен проект. Има много различни нива на програмиране, активирани чрез BIM. 4D и 5D BIM са два много добри примера за това.

Най-общо казано, BIM ще предостави повече прецизност в строителния процес и ще предостави важна информация за проекта между много заинтересовани страни. Освен това, се очаква развитието му да направи строителните проекти по-продуктивни и рентабилни, като включи революционни мерки за устойчивост и безопасност.

  1. Виртуална и добавена реалност

Цифровата революция, настъпила с развитието на BIM моделирането, което е важно за изграждането на информация, относно целия му жизнен цикъл, може да бъде допълнително подобрено чрез добавената и виртуалната реалност.

Технологиите за виртуална и смесена реалност помагат за сливането на цифровия и физическия свят около нас, както чрез сензорно припокриване, така и чрез въвеждане на цифрови елементи в околната среда или създаване на виртуални светове.

Така един симулиран проект позволява на дизайнерите, компаниите и клиентите да експериментират от първо лице и да получат по-точна оценка на проекта. В допълнение, това помага да се осигури цифрова визуализация на реалния свят с добавени данни, за да се подобри навигационното изживяване и по този начин да се осигури 360-градусов изглед на проекта.

Въпреки че виртуалната реалност е тенденция през последните няколко години, реално възникващата тенденция през 2020 г. ще бъде добавената реалност, благодарение на нейните приложения и предимствата.

Добавената реалност (AR) позволява припокриване на цифрова информация за реалната среда, чрез използването на 3D очила, смартфони и таблети.

Благодарение на взаимодействието между снимки и видеоклипове от реалната среда с 3D модели, е възможно да се „увеличат“ изображенията с допълнителни подробности и информация (технически листове, строителни детайли, информация за материали, цени, примери за реални приложения и др.) и така да се създаде истински „виртуален модел“.

  1. Платформи за сътрудничество и комуникация и екосистема от данни

Софтуерите за сътрудничество в реално време трябва да действат като „дигитален гръбнак“ за строителния процес, от началото до края. В момента те вече се разглеждат като съществен компонент на целия строителен процес.

Очаква се обаче, че неговото въздействие върху строителния сектор ще се увеличи значително в близко бъдеще. Излишно е да казваме, че данните са ключов елемент в строителството.

Способността да се интегрират съществуващите процеси и системи в една единствена, напълно свързана платформа, може да подобри начина на работа на фирмите. По този начин, множеството софтуерни решения, приети за различни специфични функции по време на строителния проект, могат лесно да бъдат комбинирани на едно място.

Възникващата екосистема от данни, където всички заинтересовани страни ще събират и споделят проектна информация, опит и знания, е по-близо, отколкото си мислите. Без съмнение това ще диктува развитието на сектора в бъдеще.

Източник: biblus.accasoftware.com