В Австралия превръщат изветряла бира в енергия

бира
бира

Милиони литри бира изветряват в австралийските барове и клубове на фона на пандемията. Вместо да бъде изхвърляна, бирата с изтекъл срок се преобразува във възобновяема енергия, за да подпомогне захранването на пречиствателна станция.

Превръщането на бирата в енергия не е толкова сложно, колкото може би звучи. Бирата се разгражда при високи температури в големи резервоари, използвайки естествени бактериални процеси и се отделя биогаз. Този биогаз от своя страна генерира електричество.

В пречиствателната станция за отпадни води в Гленелг на SA Water, западно от Аделаида, бирата се комбинира с друг вид отпадъци – утайки от канализация. Заедно сместа създава силен биогаз, който се използва за захранване на цялото съоръжение.

Инсталацията за отпадъчни води пренасочва 150 000 литра бира с изтекъл срок всяка седмица – достатъчно за захранването на 1200 къщи. В резултат на това в централата се наблюдава увеличение на производството на възобновяема енергия до 654 мегавата часа за един месец.

Използването на бира за създаване на възобновяема енергия е само един пример за адаптивните мерки, които индустриите се налага да предприемат на фона на ограниченията свързани с COVID-19.

Източник: euronews.com