Възходът на AI в медицинските технологии за образна диагностика

Нов доклад предполага скок на пазара на изкуствения интелект (AI) в технологиите за медицинска образна диагностика, прогнозирайки, че пазарът ще достигне $ 264.85 млрд. до 2026г. Докладът е публикуван от Data Bridge Market Research.

Използването на AI за медицински образна диагностика, улеснява осъществяването на персонализираното лечение, а не универсален подход към всички.

Един основен фактор, влияещ върху прилагането на AI в медицинската образна диагностика, е доказаният му успех при диагностициране на ракови заболявания. Институтът за превенция и изследване на рака в Тексас, наскоро предостави на независимият доставчик на медицински технологии Perimeter Medical Imaging, 7,4 млн. долара за разработване на AI технология, която може да идентифицира ракови заболявания на гърдата.

Съществуващите класически техники за образна диагностика страдат от различни ограничения, като вредно йонизиращо лъчение, висока цена и лоша дълбочина на изображението.

Новите инструменти си проправят път в напредналата клинична диагностика, предоставяйки някои уникални възможности. Медицинският колеж Baylor, САЩ, провежда изследване в партньорство с Perimeter Medical Imaging, чрез което се получават образи с висока разделителна способност в реално време. Компанията разработва AI технология за наслагване на изображения върху области, в които може да има ракови клетки. Това може да помогне на хирурзите да вземат решения по време на операции.

Този напредък може да облекти изключително много пациентите. Технологията потенциално ще помогне за избягването на втора операция, както и съпътстващия физическия, емоционален и финансов стрес от допълнителна процедура.