7 неща, които не знаете за вятърната енергия

Докато производството на вятърна енергия и вятърните паркове съществуват от доста време, не много хора са наясно с тази технология или знаят откъде идва. Вятърната енергия съществува от много по-дълго, отколкото повечето хора знаят. Посочените по-долу са някои интересни факти за производството на вятърна енергия, за които повечето хора не са наясно.

Вятърната енергия се използва от древността – има многобройни сведения за различни древни човешки цивилизации, които използват енергията от ветровете за различни цели. Има записи на цивилизации, използващи вятърна енергия за раздробяване на зърнени култури, движещи се механизми на вратите, изпомпване на вода и други прости приложения.

Вятърната енергия е по-щадяща околната среда, отколкото ни е известно – С някои от другите възобновяеми енергийни източници, като слънчевата, има проблеми с околната среда при конструкцията на компонентите. Този фактор не се отнася до производството на вятърна енергия. Вятърната енергия има потенциала да намали броя на парниковите газове с повече от 12 гигатона. Освен това може да спести 260 милиарда галона вода до 2050 година.

Вятърната енергия всъщност е рентабилна – една по-чиста форма на енергия очевидно ще бъде по-евтина в дългосрочен план. Вятърът е не само благоприятен за околната среда, но също така е и рентабилно енергийно решение. Много от производствените индустрии мигрират към възобновяеми енергийни източници като вятъра, за да захранват своите фабрики.

Надморската височината на вятърните турбини определя енергийната мощност – Скоростта на вятъра се увеличава значително с надморската височина поради намаляването на броя на препятствията срещу вятъра. Естествено, колкото по-голяма е надморската височина на вятърната турбина, толкова по-голяма е енергията, генерирана чрез бързи и силни ветрове.

Турбините са по-сложни, отколкото изглеждат – Вятърните турбини са проектирани така, че да оптимизират производството на енергия през годината, когато условията на вятъра се променят. Те са далеч по-сложни, отколкото изглеждат. Типичните вятърни турбини имат повече от 8000 отделни компонента.

Вятърните енергийни сектори създават много работни места – Както бе споменато по-горе, вятърните турбини са сложни машини с над 8000 части. Всички тези части са произведени и сглобени. Това от своя страна създава работни места за хората. Допълнителна заетост се създава под формата на надзиратели на вятърни паркове и инженери в мрежата. В САЩ вятърният енергиен сектор осигурява работа на над 88 000 души. Този брой ще расте само с течение на времето.

Офшорната вятърна технология наваксва – Един от основните недостатъци на производството на вятърна енергия е нейната зависимост от географското местоположение и непрекъснатата наличност на вятърна енергия. Тези условия поставят ограничения върху капацитета за производство на енергия. За щастие, офшорните места, които са близо до крайбрежните райони, изпитват непрекъснато изобилие от силни ветрове през годината. Офшорните вятърни технологии бързо се развиха в течение на години, за да се възползват от тази наличност на вятъра. Занапред офшорният сектор за вятърна енергия вероятно ще бъде свидетел на силен растеж.

Източник: www.phoenixenergygroup.com