Европейска комисия ще подкрепи музикалния бранш

С бюджет от 2,5 милиона Европейската комисията отваря програма: Music Moves Europe – „Иновативна схема за подпомагане на устойчива музикална екосистема“.

Комисията ще избере консорциум, който ще управлява иновативна схема за подкрепа. Чрез нея ще бъдат разпределени безвъзмездни средства сред  представители на музикалния сектор. Управляващата организация се очаква да бъде избрана до ноември 2020г., а средствата ще могат да достигнат до получателите най-рано през 2021г.

Тази програма е в синхрон с плановете на ЕС за зелено, цифрово, справедливо и устойчиво възстановяване. Схемата ще позволи на Комисията да окаже своята подкрепа към музиката.

Европейската музикална екосистема принадлежи към културните сегменти, които бяха засегнати най-силно от кризата. Безпрецедентно е въздействието върху целия сектор и са натрупани загуби в големи размери.

Пандемичните мерки за социално дистанциране рязко ограничиха всички възможности за представления на живо пред публика. Много от обектите са затворени. Кризата хвърли светлина върху редица предизвикателства (например дигитална дистрибуция, екологизиране на индустрията) в музикалната екосистема, някои от които се появиха още преди пандемията. От Комисията подчертават, че са необходими допълнителни стъпки, за да се помогне на сектора и неговото възстановяване. Нужно е той да се приспособи към новите реалности и тенденции, което в крайна сметка ще го направи по-устойчив.