Kaiserwetter стартира софтуер за управление на активи за соларният сектор

Международната енергийна компания IntelliTech Kaiserwetter Energy Asset Management (Kaiserwetter) обяви старта на ARISTOTELES 3.2 –  базирана на облак, IoT, платформа за изкуствен интелект (AI) ARISTOTELES. Благодарение на нея потребителите имат безпрецедентен поглед върху техническите и финансовите показатели на техните възобновяеми енергийни активи.

„В резултат на непрекъснатите иновации от екипа на Kaiserwetter, ние имаме удоволствието да предложим на потребителите на ARISTOTELES по-широк обхват от данни за техните инвестиции във възобновяеми енергийни източници“, каза Хано Шоклич, изпълнителен директор на Kaiserwetter. „С това надграждане Kaiserwetter дебютира в сектора на слънчевата енергия, която подобно на вятърната енергия представлява отрасъл, който е от решаващо значение за изпълнение на основната ни мисия за ускоряване на декарбонизацията на нашата глобална енергийна система.“

Водещата платформа IoT & AI на Kaiserwetter използва интелигентен анализ на данни, прогнозен анализ и алгоритми за машинно обучение, за да увеличи максимално производството на енергия от свързани инсталации за възобновяема енергия. С предлаганите от ARISTOTELES оферти за данни, финансиращи банки, инвеститори и собственици на активи могат да оценят оперативното и финансовото състояние на съответния портфейл, за да помогнат за ранното откриване на неизправност на активите, да информират инвестиционните решения и да осигурят коефициента на покритие на обслужването на дълга.

„Нашето следващо поколение ARISTOTELES е в състояние да предостави същия калибър данни за слънчеви енергийни системи. Също толкова вълнуващо е добавянето на глобални анализи на пазарите на електроенергия, които потребителите могат да използват за изчисляване и прогнозиране в реално време на приходите, генерирани от свързаните им активи “, каза Шоклиц. „Това дава представа за търгуемостта извън регулаторните тарифи и дава възможност за сравняване на дългосрочната привлекателност на различните пазари, тъй като нашата платформа отчита и историческата активност на пазара на електроенергия.“

Стартирането на тази разширена версия на ARISTOTELES съвпада с бързото техническо усъвършенстване на оборудването за слънчева енергия, включително PV модули, което направи слънчевата енергия значително по-рентабилна, продуктивна и конкурентоспособна с вятър и други енергийни източници, отколкото преди само едно десетилетие. Инвеститорите взеха под внимание и постепенно усилиха ангажимента си в сектора на слънчевата енергия.

Kaiserwetter модернизира ARISTOTELES, за да улесни и ускори тази тенденция. Днес ARISTOTELES е в състояние да интегрира данни от слънчеви енергийни инсталации, вариращи в размер от 10-кВт системи на покрива до над 200 МВт полезни соларни паркове и използвайки алгоритми за машинно обучение за прогнозиране на мощността, прогнозиране на ефекта от контекстните фактори и сравняване финансови резултати на активи на потребителя..

Чрез интегриране на данните за пазара на електроенергия ARISTOTELES дава възможност за сравняване на собствените приходи на потребителя с кривите на цените на световния пазар на електрическа енергия, като прави анализ на потенциалните приходи от активи по-прецизен от всякога. В комбинация с външни данни, като например метеорологични фактори, ARISTOTELES дава възможност на инвеститорите и собствениците на възобновяеми енергийни активи непрекъснато да увеличават оперативните и финансовите резултати на своите вятърни и слънчеви инвестиции и да минимизират инвестиционните рискове.

Източник: www.solarpowerworldonline.com/