Как да вдъхновите екипа си така, че да бъдат най-добрата версия на себе си?

Много организации се опитват да преминат от режим на авторитарно лидерство към “empower” режим към целия екип. Това изисква нови начини на мислене както за ръководителите, така и за служителите.

Какво е “empower” режим?
Често думата би могла да бъде разбрана грешно. Действително, нейното значение е да вдъхновите екипа си да действат по-разумно, да ги подтикнете към действия, които ще са добри за тях в личен и професионален план, давайки своя пример. Трябва да навлезете още повече в нещата и да сте до екипа си още повече като ги подкрепяте и им предавате знанията и уменията си. Това би могло да стане като ги оставите сами да се справят със създала се ситуация. По този начин екипът ще израсне мисловно, ще се справят по-лесно в живота си и ще ги накарате да се чувстват добре в кожата си. Този режим не е насочен само към персонала на една фирма, обикновено се случва между всички колеги, като няма значение от тяхната позиция. Всеки човек може да подобри нещо в себе си с всеки изминал ден, спомагайки екипа си. Ключът е в адаптацията и адекватното взимане на решения като все по-малко използвате помощта на своя наставник или мениджър.

“Empower” режимът означава още да се обърнете към екипа си с добри въпроси, които ги подтикват да мислят по даден проблем. Например, вместо да казвате: „Екипът по продажбите трябва да увеличи броя оборота с 3%“, попитайте тях и тяхното ръководство: „Как вашият екип може да помогне за увеличаване на продажбите с 3% през следващите три до шест месеца?“ По този начин мениджърите и лидерите имат много различна роля: помагат за дефиниране и оформяне на проблема, така че даден екип е готов да разработи разумно решение.

Източник: forbes.com