Кампания за безплатна подмяна на старите печки

На 20.05.2020 г. Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Периодът за подаване на документи от физически и юридически лица е от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Според кмета на София – Йорданка Фандъкова, 55 000 домакинства на територията на столица се отопляват на твърдо гориво, а това е един от основните замърсители на въздуха през зимния период.

На сайта на Столичната община можете да се запознаете с всички подробности – www.sofia.bg. Полезна информация ще намерите и на сайта www.overgas.bg

Основните позитиви при отопление на природен газ за битовите клиенти е по-ниската цена от тази на традиционните енергоизточници. Природния газ не замърсява атмосферния въздух и осигурява изключителен комфорт при отопление на жилището през целия зимен период. Уредите за отопление на природен газ са модерни и лесни за експлоатация, затова по всяко време можете да контролирате разхода и заплащате реално изразходената топлоенергия.