Началото на развлекателния туризъм

Туризъм означава „обиколка за удоволствие“ – пътуване само за празнични дейности. Следи от развлекателни пътувания може да се открият още в Античността и Средновековието. Но съвременният масов туризъм, се превръща в индустрия едва през 40-те години на 19-ти век в Лестър, Англия.

На 5 юли 1841 г. – човек, на име Томас Кук, организира железопътна компания да таксува по един шилинг на човек, за пътуване с влак. Това включва железопътни билети и храна за това пътуване. На Кук е платена част от тарифите, действително начислени на пътниците. Това е първият частен, чартърен, екскурзионен влак, който е рекламиран пред широката публика. Посадено е семето на съвременния масов туризъм. Кук провежда все повече и повече пътувания за различни групи от хора и ученици. През 1844 г., железопътната компания на окръзите Мидланд, се съгласява да сключи постоянен договор с Том Кук. Неговата работа е да намери пътници за тези разходки. Успехът му кара Кук да започне собствен бизнес – да управлява железопътни екскурзии и да взема процент от железопътните билети.

Но Кук не спира дотук. През 1848 г. той планира първата си туристическа екскурзия в чужбина, когато отвежда група от Лестър до Кале и Париж. Една година по-късно, той започва така наречените „големи кръгови обиколки“ из Европа. Той води британски туристи в Швейцария, Италия и Египет.

Томас Кук (1808-1892) не е просто основател на туристическа агенция „Томас Кук и син“ – известна още като „Обиколки Кук“. Той е основоположник на съвременния масов туризъм. Компанията му става „Thomas Cook AG“ през 2002 г., преди в крайна сметка да бъде преименувана на „Thomas Cook Group“ през 2007 г. Компанията работи предимно на европейския туристически пазар. Всички туристически агенции на Thomas Cook заедно са реализирали нетна печалба от почти 20 милиона паунда през 2017 година.