Отворено писмо до ЕС призовава за по-голямо финансиране за наука

Наука

16 000 учени са подписали отворено писмо до Европейския съюз (ЕС), призовавайки за по-голямо финансиране на научни изследвания.

Академиците призоваха за оттегляне от настоящите финансови предложения за следващата седемгодишна финансова рамка (МФР). Настоява се за допълнителен бюджет за Европейския изследователски съвет (ERC), органът, който финансира голяма част от фундаменталните изследвания на ЕС.

Пишейки под колективното име „Приятели на ERC“, авторите вярват, че ЕС е на път да осигури „катастрофален“ бюджет за европейската наука. Те още твърдят, че много от най-добрите учени напускат ЕС за да работят на други места, където финансирането на научните изследвания е по-благоприятно.

Писмото е отговор на искането на Европейския съвет за бюджет от 86 млрд. евро., което е по-ниско от 94 млрд. евро, по предварително предложение на Европейската комисия. Новата сума би довела до ограничаване на дейностите на ERC.

Професор Даг Рун Олсен, ректор в университета в Берген, Норвегия, каза: „Ако не успеем да укрепим следващата европейска рамкова програма, делът на Европа в световното производство на знания ще намалее – няма съмнение за това. Това ще има сериозни дългосрочни последици за европейските иновации и индустриалното лидерство. “

източник: innovationnewsnetwork.com