Подобряване на енергийните системи – по-ефективни, гъвкави и устойчиви

квантова физика
квантова физика

Дигитализацията вече подобрява безопасността, производителността, достъпността и устойчивостта на енергийните системи.
Зашеметяващият напредък в данните, анализа и свързаността позволяват редица нови цифрови приложения като интелигентни уреди, споделена мобилност и 3D печат. Дигитализираните енергийни системи в бъдеще ще могат да идентифицират кой се нуждае от енергия и да я доставят в точното време, на точното място и с най-ниски разходи.
Дигитализацията вече подобрява безопасността, производителността, достъпността и устойчивостта на енергийните системи. Но цифровизацията поражда и нови рискове за сигурността и неприкосновеността на личния живот. Това също променя пазарите, бизнеса и заетостта. Появяват се нови бизнес модели, докато някои вековни модели вече не са актуални.
Политиците, ръководителите на бизнеса и други заинтересовани страни все повече се изправят пред нови и сложни решения, често с непълна или несъвършена информация. Към това предизвикателство се добавя изключително динамичният характер на енергийните системи, които често са изградени върху голяма дълготрайна физическа инфраструктура и активи.
Огромните стъпки в енергийната ефективност помогнаха да се ограничи растежът на търсенето на електроенергия от центровете за данни и преносните мрежи.
Глобалният интернет трафик се е увеличил с почти 40% между февруари и средата на април 2020 г., воден от растежа на видео стрийминга, видеоконференциите, онлайн игрите и социалните мрежи. Този ръст се дължи на нарастващото търсене на цифрови услуги през последното десетилетие: от 2010 г. броят на потребителите на интернет по света се е удвоил, докато глобалният интернет трафик е нараснал 12 пъти. Бързите подобрения в енергийната ефективност обаче помогнаха да се ограничи растежът на търсенето на енергия от центрове за данни и мрежи за пренос на данни, които представляват около 1% от глобалното потребление на електроенергия през 2019 г. Силни усилия на правителството и индустрията за енергийна ефективност, снабдяване с възобновяеми източници са необходими за ограничаване на растежа на търсенето на енергия и емисиите през следващото десетилетие.
Изтоник: iea.org