Хърватия обяви търг за закупуване на слънчева енергия

Хърватският енергиен регулатор се стреми да отдели 88 MW капацитет за производство на възобновяема енергия. Търгът е част от плана на страната за закупуване на 2,26 GW възобновяеми източници, включително повече от 1 GW слънчева енергия.

 

Хърватският регулатор за електроенергия и газ Hrvatski Operator Tržišta Energije, обяви търг за 88 MW мощност на капацитета на ВЕИ.

Органът има за цел да отдели 50 MW слънчева мощност, 15 MW биогаз, 14 MW биомаса и 9 MW хидроенергия.

Соларни проекти, вариращи в мащаб от 50-500 кВт, отговарят на условията за участие, като максималната цена е 0,063 евро / кВт за генерираната слънчева енергия. Ценовата граница за останалите технологии за възобновяеми източници е 0,10 евро / кВтч.

Конкурсът за поръчки е част от тръжна програма, обявена от хърватското правителство през май. Чрез схемата Загреб има за цел да отдели 1075 MW слънчева енергия като част от цялостните проекти от 2,26 GW за възобновяеми енергийни източници.

Успешните проекти ще осигурят преференциална ценова премия, която ще допълни пазарните цени на енергията.

Източник: www.pv-magazine.com