7 съвета за увеличаване на печалбата на вашата строителна компания

Повечето строителни компании правят само 2% до 4% нетна печалба след заплащане на разходи за работа и постоянни разходи. Малките неща, за които не мислите, могат да добавят допълнителни 1%, 2% или дори 5% повече печалба в края на годината. Печелите пари, като знаете колко всъщност струва управлението на вашата строителна компания и какво да таксувате за труд, оборудване, материали, подизпълнители и режийни. По-долу ще получите седем съвета как да се възползвате максимално от потенциала на вашата компания за печалба.

  1. Ставка на труда

Повечето строителни компании не използват точни ставки на труда, когато изчисляват заплащането за екипа си в офертите, които дават. Всяка година се променят данъците, безработицата, социалното осигуряване и компенсациите на работниците. Плюс това, тъй като вашите служители остаряват и ситуацията им се променя, техните здравни осигуровки също ще се променят. Не забравяйте да вземете предвид използвания извънреден труд спрямо очакваното във вашите оферти. Добрата оценка започва с точни ставки на труда, така че нека вашият счетоводител да разбере какъв е точният процент за всеки служител на място. Ще откриете, че степента на натоварване може да варира с до 20% или повече за всеки служител.

  1. Изчислете разходите за оборудване

Изчислете точната цена за всяко оборудване, което притежавате, отчетено от годишното използване, за да определите точната ставка за таксуване. За всяко оборудване добавете покупната цена, лихвите, амортизацията, поддръжката, бензина и маслото, обслужването, гумите, ремонтите, застраховката, наема за съхранение и разходите за мобилизация, които наистина харчите през живота на оборудването. Разделете тези общи разходи на общия брой часове в които ще използвате мащината и таксувате за оборудването през тази продължителност. Това са вашите реални разходи за притежание на час, без да се включват режийните и печалбата. След това сравнете тази цена с цената за наемането. Отървете се от цялото оборудване, което ви струва повече пари за притежание, отколкото ще получите обратно от вашите проекти.

  1. Увеличете цената на извънредни разходи в поръчката

Представете предложените от вас цени на клиента си, за да сте сигурни, че сте на една и съща страница, преди да започнете допълнителна работа. Безплатни ли са малките инструменти и оборудване или ги таксувате в извънредни разходи? За да увеличите максимално цените на поръчките си, винаги включвайте тези допълнителни елементи, необходими за извършване на допълнителна полева работа. Някои договори ясно посочват допустимите норми за извънредни разходи, докато други не.

  1. Спазарете цените на материалите

Често сте заети с управлението на вашата компания, намирането на работа, както и да правите клиентите си доволни. Това не ви позволява да отделите достатъчно време, за да получите достатъчно оферти за материали за всеки проект. Когато работите с един и същи доставчик от много време в много от случаите не се интересувате от промяна в цените. И когато имате нужда от повече материали за работа, просто се обаждате на доставчика и поръчвате без да отделяте време, за да получите друга цена от различен доставчик.

  1. Никога не изчерпвайте инструментите и материалите

Случвало ви се е в последния момент екипът ви да остане без материали, инструменти или консумативи? Бригадирът прави заявка и докато не пристигне поръчката, екипът спира да работи. Изисквайте от вашите бригадири да изготвят седмична заявка, като изброяват ясно всички инструменти, материали и оборудване, от които ще се нуждаят през следващата седмица. 

  1. Класирайте своя екип

Знаете ли кой ръководител на проекти, началник или бригадир ви печели най-много пари? Класирайте всеки член на мениджърския екип по извършена работа, брутни и нетни печалби, действителна печалба спрямо печалба от оферта, обратна връзка и удовлетвореност на клиентите. Също така ги класирайте според това, кой е постигнал бюджета за труд, материали, оборудване и общи условия. Фокусирайте се върху това как по-добрите служители постигат резултати си и кои не се справят добре и защо. Дайте шанс на служителите, които са останали надолу в класацията да се подобрят, като осигурите менторство и обучение.

  1. Управлявайте парите си агресивно

Какво печелите от банковия си баланс? Срещайки се с вашия банкер, можете да създадете програма за печелене на лихва или да инвестирате ежедневно банковия си баланс. Има много начини да инвестирате парите си в краткосрочни инвестиционни програми, които банките с пълен набор от услуги предлагат. На всеки 1 милион долара обем продажби би трябвало да можете да генерирате 20 000 до 40 000 долара лихви или инвестиционен доход годишно. Това ще отнеме само около 5 минути на ден, а не е лоша възвръщаемост.

Източник: www.constructionbusinessowner.com