Интересни открития за Марс

Системата от долини по повърхността на Марс се е образувала от топене на ледници, а не от свободно течащи реки, както се смяташе до сега. Това показват нови изследвания, публикувани в Nature Geoscience. Това отхвърля широко популярната хипотеза, че някога на червената планета са съществували реки и е имало валежи.

За да стигнете до това заключение, водещият автор Анна Грау Галофре, бивша докторантка в катедрата по науки за земята, океана и атмосферата, разработва и използва нови техники за изследване на хиляди марсиански долини. Тя и нейните съавтори са сравнили марсианските долини с каналите в канадския арктически архипелаг и са открили  поразителни прилики.

„За последните 40 години, откакто долините на Марс бяха открити за първи път, предположението беше, че някога на Марс са текли реки,“, казва Грау Галофре. „Но на Марс има стотици долини и те изглеждат много различни една от друга. Ако погледнете Земята от спътник, виждате много долини: някои от тях са направени от реки, други са направени от ледници, трети са направени от други процеси и всеки тип има различна форма.”

Общо изследователите са анализирали повече от 10 000 марсиански долини, като са използвали нов алгоритъм, за да установят основните им ерозионни процеси. Теорията на Грау Галофър също помага да се обясни как долините биха се образували преди 3,8 милиарда години на планета, която е по-далеч от Слънцето, по време, когато то е било и по-малко интензивно. 

Докато изследванията на Грау Галофре са фокусирани върху Марс, аналитичните инструменти, които тя е разработила в процеса, могат да бъдат приложени за разкриване на повече информация за ранната история на нашата собствена планета.