Защо всеки човек трябва да засади дърво

Представяли ли сте си какъв би бил светът без дървета? Ползите от дърветата се простират извън тяхната красота. Дърветата, засадени днес, ще предложат социални, екологични и икономически ползи за години напред.

 

Социални ползи

Социалните ползи от дърветата надхвърлят насладата от красотата им. Хората усещат успокояващ ефект от това, че са близо до дървета. Спокойствието, което чувстваме, може значително да намали стреса, умората и дори да намали времето за възстановяване след операция и заболяване. 

Ползи за общността

При правилен подбор и поддръжка дори дърветата в частната собственост могат да осигурят ползи за общността. Дърветата осигуряват поверителност, подчертават гледките, намаляват шума и отблясъците и дори подобряват архитектурата. Природните елементи и дивата природа се пренасят в градската среда, което повишава качеството на живот на жителите в общността.

Ползи за околната среда

Ползите за околната са безброи. Ето и няколко примера:

-Дърветата помагат в горещите дни, като създават охлаждащ ефект, който може също да противодейства на повишаването на температурите, заради нагряването на пътната настилката и сградите в градска среда.

-Компактната дървесна зеленина може да служи като ветрозащита, както и да осигури защита от валежи.

-Листата филтрират въздуха, който дишаме, като премахват праха и други прахови частици и отделят кислород.

Икономически ползи

Икономическите ползи от дърветата са както преки, така и косвени. Стойностите на имотите на озеленените домове са с 5 до 20 процента по-високи от тези на не озеленените домове въз основа на вида, размера, състоянието и местоположението на дърветата, включени в ландшафта. Дърветата също така осигуряват сянка, която може да намали разходите за охлаждане на вашия дом и да намали разходите за отопление през зимата, като действа като ветрозащита.

 

Дърветата осигуряват многобройни ползи, но за да се увеличат максимално ползите на дървото е необходимо рутинно поддържане. Въпреки че, тези ползи започват в момента на засаждане на дърво, те са минимални в сравнение с ползите от зряло дърво. 

Източник: www.treesaregood.org